Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-11 10:04:31
Powrót do projektu

Teatr Młodego Widza - 12+

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Górczewska , sala koncertowa ART.BEM
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
przedstawienia powinny odbywać się w sali widowiskowej przy ul.Górczewskiej 201 ponieważ jest ona przystosowana dla osób niepełnosprawnych, właściwa sala teatralna, możliwość dobrego nagłośnienia.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Uzupełnienie oferty teatralnej dla dzieci w wieku 12 + na terenie Bemowa. Projekt zakłada wystawienie raz na kwartał od marca do grudnia 2021r. Przedstawienia teatralnego o tematyce skierowanego do widza w wieku 12+. Obecnie brakuje tego typu oferty kulturalnej, przedstawienia proponowane mieszkańcom skierowane są głównie dla dzieci młodszych lub widza dorosłego.
Opis projektu:
Projekt zakłada wystawienie/zorganizowanie przedstawienia teatralnego o dowolnej tematyce skierowanego do widza w wieku 12+ nastolatka.

Sztuki teatralne powinny być wystawiane 1 raz na kwartał.koszt projektu zawiera :-koszty wydruku biletów, plakatów, koszty pracownika skierowanego do sprzątania , ochrony,sprawdzania biletów/wejściówek , przygotowania sali np.nagłośnienie, wynagrodzenia dla grup teatralnych.Zasady rekrutacji:

Informacja o konkretnym wydarzeniu teatralnym powinna być umieszczana:

- na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Dzielnicy Bemowo,

- słupie ogłoszeniowym przed Urzędem

- bezpłatnej gazecie Bemowskiej publikowanej przez Urząd Bemowo w formie papierowej i elektronicznej,

- art.Bemie,

- na portalach społecznościowych dedykowanych naszej Dzielnicy,

- w zależności od grupy wiekowej informacja powinna być przekazana w formie plakatu do przedszkoli, szkół podstawowych, liceów,

- poradniach pedagogicznych, MOPS,O UZYSKANIU BEZPŁATNEGO BILETU- decyduje kolejność zgłoszeń,

- rekrutacja powinna odbywać się poprzez osobiste zgłoszenie do właściwego wydziału w Urzędzie Dzielnicy Bemowo lub Bemowskiego Domu Kultury gdzie potencjalny widz otrzymałby bezpłatny bilet wstępu na spektakl.

termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: projekt powinien rozpocząć się najpóźniej od marca 2021 r. aby dać czas odpowiednim wydziałom na przygotowanie i podpisanie umów z przyszłymi grupami teatralnymi, natomiast zakończenie projektu nastąpi w grudniu 2021 r. Wskazane byłoby wystawienie 4 sztuk teatralnych po 1 sztuce w każdym kwartale.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt zakłada:

a) zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia swojej oferty kulturalnej,

b) zachęci do częstszego "chodzenia do teatru",

c) wniesie wartości edukacyjne i zmusi do refleksji,

d) będzie promował inny sposób spędzania wolnego czasu

e) pozwoli poznać nowych ludzi

f) zapozna widza z zawodem aktora

g) ułatwi dostęp do oferty teatralnej dla osób o niższym dochodzie

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys:

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80 000,00 złTermin: 03-12.2021

ILOŚĆ PRZDSTAWIEŃ: 4 sety rocznie

Planowane koszty 1 przedstawienia:

1. Koszt grupy teatralnej (honoraria artystów)

2. poprowadzenie warsztatów do spektaklu

3. Zabezpieczenie techniczne (+ nagłośnienie)

4. Zaiks

5. Koszty sprzątania po spektaklu

6. Koszt wynajmu sali

7. Koszt promocji i wydruków

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
80 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Kosztorys realizacji projektu.pdf