Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-13 15:03:48
Powrót do projektu
PING

Ping-PONG pong czyli od Grubby do Partyki pobieramy dobre nawyki c.d.n. - nauka gry w tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.

status: Dopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
szkoły podstawowe na terenie Dzielnicy Bemowo

Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. Szobera 1/3,

Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3,

Szkoła Podstawowa Nr 362, ul. Czumy 8.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
szkoły podstawowe na terenie Dzielnicy Bemowo tj. SP 316, SP 321, SP 362

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
"Ping-pong" - nauka gry w tenisa stołowego od podstaw dla dzieci i młodzieży czyli od Grubby do Partyki - pobieramy dobre nawyki. Zapoznanie z zasadami gry w tenisa stołowego, zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej, pokazanie innej, aktywnej formy spędzania wolnego czasu oprócz gry na komputerze, komórce ,TV.

Opis projektu:
Sprawne ciało idzie w parze ze sprawnym umysłem. Sport pozytywnie wpływa na fizyczny rozwój młodych ludzi. Nauka gry w ping-ponga dzieci i młodzieży będzie miała pozytywny wpływ na ich sprawność fizyczną. Spowoduje, że dzieci nie będą się nudziły, wypromuje zdrowy stylu życia i aktywność ruchową. Pokazanie dzieciom jednej z wielu możliwości spędzania czasu wolnego z rówieśnikami "wyciągnięcie ich z domów" poznanie nowej dyscypliny sportu nie wymagającej ponoszenia dużych nakładów finansowych. Umiejętność gry w ping ponga przyda się jako aktywna forma spędzania czasu na przerwach szkolnych, lekcjach wf , obozach czy piknikach, zachęci dzieci i młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Sprawne ciało idzie w parze ze sprawnym umysłem. Sport pozytywnie wpływa na fizyczny rozwój młodych ludzi. Nauka gry w ping-ponga dzieci i młodzieży będzie miała pozytywny wpływ na ich sprawność fizyczną. Spowoduje, że dzieci nie będą się nudziły, wypromuje zdrowy stylu życia i aktywność ruchową. Pokazanie dzieciom jednej z wielu możliwości spędzania czasu wolnego z rówieśnikami "wyciągnięcie ich z domów" poznanie nowej dyscypliny sportu nie wymagającej ponoszenia dużych nakładów finansowych. Umiejętność gry w ping ponga przyda się jako aktywna forma spędzania czasu na przerwach szkolnych, lekcjach wf , obozach czy piknikach, zachęci dzieci i młodzież do uprawiania tej dyscypliny sportu .

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Miejsce realizacji:

Szkoła Podstawowa Nr 316, ul. Szobera 1/3,

Szkoła Podstawowa Nr 321, ul. Szadkowskiego 3,

Szkoła Podstawowa Nr 362, ul. Czumy 8.

2. Częstotliwość zajęć – jedne zajęcia na tydzień dla dwóch grup.

3. Zakup jednego stołu z osprzętem (rakietki, piłeczki) do każdej placówki oświatowej realizującej projekt – 5 000,00 zł na szkołę (razem 15 000,00 zł).

4. Stawka jednostkowa za prowadzenie zajęć dla instruktora – 55,00 zł brutto za 60 min.

5. Kwota całkowita na realizację projektu – 30 000,00 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Kosztorys realizacji projektu.docx