Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 22:42:21
Powrót do projektu

Zielone przystanki autobusowe

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Lokalizacje do dalszego ustalenia z odpowiednimi jednostkami m. st
Sugerujemy jeden z przystanków na Zielonym Ursynowie, niewyposażony obecnie w wiatę, lub wyposażony w wiatę ale posiadający odpowiednią rezerwę terenu będącego w gestii Miasta celem dostawienia kolejnej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Tu opiszemy, które przystanki i w jaki sposób chcemy wyposażyć w zazielenione wiaty
Zaprojektowanie, zamówienie i zainstalowanie wiaty autobusowej, zawierającej maksymalnie dużo elementów zielonych (np. zielony dach, pnącza, donice na zieleń na poziomie gruntu i wyżej), a także retencję i wykorzystanie wody deszczowej oraz ogniwa fotowoltaiczne i/lub małe generatory wiatrowe celem zasilania oświetleniaKształt wiaty powinien maksymalizować powierzchnię chroniącą oczekujących pasażerów przed warunkami atmosferycznymi, a także zapewniać wygodne miejsca siedzące w ramach tej powierzchni, ale także miejsca dla osób poruszających się na wózkach, dla rowerów dla przedmiotów gabarytowych (wózki dziecięcie, bagaże), jakie mogą mieć ze sobą pasażerówie. Pomysłodawca zachęca do inspirowania się best practice w tym zakresie, jak np. wiaty komunikacji miejskiej na obrzeżach Zurychu:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Glattalbahn_Fracht.jpgPrzystanek powinien być wyposażony w stojak rowerowy dla pasażerów, którzy dotrą nań rowerem i zechcą go pozostawić, aby kontynuować podróż komunikacją miejską.W miarę możliwości, konstrukcja wiaty powinna uwzględniać odpowiednie wnęki na instalację automatu do sprzedaży biletów (aby uniknąć zajmowania miejsca i psucia estetyki wiaty przez wolnostojący automat), a także ewentualnych innych automatów do sprzedaży np. zimnych i gorących napojów, przekąsek, gazet i/lub czasopism oraz innych artykułów pierwszej potrzeby.W razie możliwości podłączenia wodociągowego, wkazane jest aby przystanek był wyposażony w ujęcie wody pitnej, z możliwością napełnienia butelki lub innego naczynia przez pasażerów oraz poidełkiem do higienicznego, bezpośredniego zaspokajania pragnienia. Wskazana jest też instalacja poidełka na wysokości odpowiedniej dla zwierząt domowych (przede wszystkim psów), które mogą podróżować z pasażerami.W razie technicznej możliwości zabezpieczenia przed wandalizmem, wiata powinna być wyposażona w maksymalną liczbę przyłącz do ładowania telefonów komórkowych przez USB oraz innych urządzeń przez wtyczki typu C / E / F, wraz z instalacją pozwalającą na symultaniczne zasilanie odpowiedniej do liczby przyłączy liczby urządzeń z odpowiednią mocą.Do rozważenia na etapie projektowania - czy przystanek powinien zawierać część zamykaną, chroniącą także przed wiatrem i niską / wysoką temperaturą, oraz ewentualną instalację grzewczą / chłodzącą zasilaną przy użyciu energii wygenerowanej przez instalacje fotowoltaiczne / wiatrowe zainstalowane na wiacie.

W razie, jeśli realizacja projektu mogłaby wywołać kolizję z interesami Miasta wynikającymi z umowy z obecnym operatorem nośników reklamowych wewnątrz wiat przystankowych, realizacja powinna zakładać:

* konsultacje z operatorem w celu podpisania porozumienia uniemożliwiającego składanie jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub złamania warunków wiążących Miasto umów w kontekście realizacji niniejszego projektu

* uwzględnienia w wymogach projektowych ustalonej z operatorem liczby i formy nośników reklamowych

Realizacja niniejszego projektu powinien zakładać etap konkursowy, na którym odpowiednia jednostka miasta / dzielnicy będzie zbierać propozycje projektodawców spełniające maksymalnie dużo spośród zadanych powyżej warunków. Wskazane jest opracowanie kryteriów oceny projektów oraz proaktywne poszukiwanie projektodawców przez jednostkę, tj. wyszukiwanie i kontaktowanie się przez jednostkę z potencjalnymi projektodawcami (w tym autorami rozwiązań już gotowych), a nie jedynie umieszczenie ogłoszeń o rozpisaniu konkursu.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Żeby było bardziej zielono!
Wiata ma służyć jako "proof of concept" dla przystanków autobusowych zlokalizowanych zwłaszcza na trasach podmiejskich, gdzie duże grupy pasażerów oczekują przez często znaczne interwały na pojazd komunikacji miejskiej, a przystanek powinien zapewniać oczekiwanie w maksymalnym komforcie.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • pasażerowie autobusówśr. kom. zbior.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
990 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki