Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-06-22 13:22:51
Powrót do projektu

Nowe drogi dla rowerów i stojaki rowerowe

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice: Świderska, Grenadierów, Marszałkowska, Bluszczańska, Głębocka, lokalizacje stojaków zgodnie ze zgłoszeniami mieszkańców.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W Warszawie jest coraz więcej infrastruktury rowerowej, ale w wielu miejscach nadal brakuje drobnych udogodnień. Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów na Świderskiej, Marszałkowskiej, Bluszczańskiej i BluszczańskiejGłębockiej, wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Grenadierów i zakup 1000 stojaków rowerowych do ustawienia w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłaszali rowerzyści.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę dróg dla rowerów na następujących ulicach:

Świderska (strona zachodnia, odc. Trasa MP - Porajów, około 250 metrów)

Marszałkowska (strona wschodnia, odcinek Świętokrzyska-Królewska, około 300 metrów)

Bluszczańska od nr 68 do nr 76 (250 m)

Głębocka (od ronda przy Trasie Toruńskiej do CH Targówek - długość 265m) - na podstawie projektu https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/projekt/20699

Wyznaczenie pasa rowerowego na:

Grenadierów (odcinek, Aleja USA - Waszyngtona, około 380 metrów)Ponadto projekt przewiduje zakup 1000 stojaków rowerowych do ustawienia w miejscach, gdzie taką potrzebę zgłaszali rowerzyści.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Rozwój infrastruktury dla rowerów wspierający ekologiczne formy transportu. Tworzenie spójnej sieci po której można jeździć rowerem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Świderska:

-droga dla rowerów: 250 mb x 2,5 m x 400 zł/m² = 250 000 zł;

-projekt: 25 000 zł

-suma: 275 000 złMarszałkowska:

-droga dla rowerów: 330mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 264 000 zł;

-chodnik: 330 x 2,5 m x 400 zł/m² = 330 000 zł;

-zmiana parkowania: 10 000 zł;

-projekt: 60 000 zł

suma: 664 000 złBluszczańska:

Budowa drogi dla rowerów: 270 m x 2 m x 400 zł/m2 = 216 000 zł

Przebudowa chodnika: 270 m x 2 m x 400 zł/m2 = 216 000 zł

Budowa opaski pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów: 270 m x 1 m x 400 zł/m2 = 108 000 zł

Dokumentacja projektowa – 25 000 zł

Przygotowanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu – 10 000 zł

suma: 575 000 złGrenadierów:

-wyznaczenie pasa rowerowego: 67 500 zł;

-zmiany w organizacji ruchu: 7 500 zł;

-projekt: 7 500 zł

-suma: 82 500 złDostawa 1000 szt. stojaków rowerowych: 1000 x 250 zł = 250 000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 846 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki