Wydział Utrzymania i Remontów Dróg w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-06-15 18:49:01
Powrót do projektu

Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Płochocińska - działki nr 2/2, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 70, 74, 123 z obrębu 40608, nr 3/5, 7, 8/1, 8/2, 40 z obrębu 40611, nr 280, 281, 304/2, 305, 318, 319/1, 420, 426/4 z obrębu 40635
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa brakujących i remont istniejących odcinków chodników wzdłuż ul. Płochocińskiej w rejonie od skrzyżowania z Modlińską do wiaduktu przy PKP Żerań.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę brakujących i remont istniejących odcinków chodników wzdłuż ul. Płochocińskiej: - remont chodnika na odcinku od ulicy Hucznej (przy przystanku Płochocińska 04) do istniejącego chodnika na wysokości numeru 10 (ok. 152 metry),

- budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów),

- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do planowanego skrzyżowania Krzyżówki/Płochocińska (ok. 260 metrów + dojście do przejścia dla pieszych przez Płochocińską: ok. 20 metrów), - budowa chodnika na odcinku od planowanego skrzyżowania Krzyżówki/Płochocińska do istniejącego chodnika na wysokości przejścia dla pieszych przy numerze 19 (ok. 132 metry),z ul. Spedycyjną (ok. 250 metrów)

- remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań (ok. 144 metry).Projekt zakłada budowę chodników w miejscu istniejących przedeptów, odsuniętych od jezdni ulicy Płochocińskiej, a także remont już istniejących chodników będących w złym stanie. Projekt ma także uzupełnić sieć chodników , które powstaną po przebudowie skrzyżowania Krzyżówki/Płochocińska. Wycena: - budowa chodnika: 1776 m2 x 300 zł/m2 = 532 800 zł - koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu: 50 000 zł - koszt oznakowania (w formie znaku graficznego naniesionego na chodnik w 2 miejscach): 660 zł Razem 583 460 zł po północnej stronie ulicy, zapewniając ich ciągłość na odcinku Modlińska - PKP Żerań.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Płochocińskiej - bezpieczniejsze dojście do przystanków autobusowych, PKP Żerań czy osiedli.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dla remontu chodnika

144m x 2m = ok. 288 m2

288 m2 x 400 zł/m2 = ok. 115 200 zł + 20 000 zł. projekt

Dla budowy chodników

- Budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów)– koszt: 92 000 zł

- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do ul. Spedycyjnej – koszt 240 000 zł

Łączny koszt: ok. 467 200 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 583 460
467 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Płochocińska1.png
  • Płochocińska2.png.png
  • Płochocińska5.png