Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-06-24 11:05:35
Powrót do projektu

Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Płochocińska - działki nr 280, 281, 304/2, 305, 318, 319/1, 426/4 z obrębu 40635
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa brakujących i remont istniejących odcinków chodników wzdłuż ul. Płochocińskiej w rejonie od skrzyżowania z Modlińską do wiaduktu przy PKP Żerań.
Opis projektu:
Projekt zakłada budowę brakujących i remont istniejących odcinków chodników wzdłuż ul. Płochocińskiej:

- budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów),

- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną (ok. 250 metrów)

- remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań (ok. 144 metry).Projekt zakłada budowę chodników w miejscu istniejących przedeptów, odsuniętych od jezdni ulicy Płochocińskiej, a także remont już istniejących chodników będących w złym stanie. Projekt ma uzupełnić sieć chodników po północnej stronie ulicy, zapewniając ich ciągłość na odcinku Modlińska - PKP Żerań.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Płochocińskiej - bezpieczniejsze dojście do przystanków autobusowych, PKP Żerań czy osiedli.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dla remontu chodnika

144m x 2m = ok. 288 m2

288 m2 x 400 zł/m2 = ok. 115 200 zł + 20 000 zł. projekt

Dla budowy chodników

- Budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów)– koszt: 92 000 zł

- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do ul. Spedycyjnej – koszt 240 000 zł

Łączny koszt: ok. 467 200 zł.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
467 200,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Płochocińska2.png
  • Płochocińska5.png