Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2020-08-18 13:16:31
Powrót do projektu

Zielone ściany i mniej betonu dla Pragi

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Mur i ogrodzenie wokół Zoo

Ogrodzenia parkingów na Jagiellońskiej i Skoczylasa

Studnie oligoceńskie i ich ogrodzenia - w tym Plac Hallera

Mała 4

Stalowa 48

Ściana szczytowa budynku - Kawęczyńska 18
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada sadzenie roślin pnących (w tym winobluszczy i gatunków zimozielonych) obok ścian budynków mieszkalnych i instytucji, garaży, śmietników, murów, ogrodzeń parkingów, studni oligoceńskich, stacji Innogy itp., a także usuwanie niewielkich części nawierzchni tam, gdzie jest to konieczne ze względu na uzyskanie dostępu do gruntu.

Wygrodzenia roślin i podpory oraz pielęgnacja, w tym podlewanie stanowią integralną część całego przedsięwzięcia.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Pnącza nie tylko poprawiają w znaczący sposób estetykę przestrzeni publicznej, ale też chronią przed wandalizmami w postaci pseudograffiti, a przede wszystkim - pochłaniają zanieczyszczenia powietrza oraz kurz; są bardzo korzystne ze względu na zmieniający się klimat - ochładzają pokrywane obiekty i najbliższe otoczenie. Dużą zaletą jest także to, iż zajmują bardzo niewielką powierzchnię poziomą. Ponadto zazielenianie ścian i ogrodzeń oraz rozpłytowywanie pozwala zachować wodę w miejscu opadu, co z kolei przeciwdziała występowaniu kałuży, podtopieniom i zmniejsza zalewanie ulic.

Więcej informacji nt. roślin pnących: https://www.target. com.pl/porady-i-inspiracje/ poradniki/pomysly-i-aranzacje- ogrodow/jak-rosna-pnacza/

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Mur i ogrodzenie wokół Zoo - 306 mb - 229 500,00 zł

Ogrodzenia parkingów na Jagiellońskiej i Skoczylasa - 200 mb - 150 000,00 zł

Studnie oligoceńskie i ich ogrodzenia - w tym Plac Hallera - 35 mb - 26 250,00 zł

Mała 4 - 11 mb - 8 250,00 zł

Stalowa 48 - 12 mb - 9 000,00 zł

Ściana szczytowa budynku - Kawęczyńska 18 - 12 mb - 9 000,00 złŁączna wartość inwestycji: 432 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
432 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki