Zarząd Praskich Terenów Publicznych - zmiany z 2020-05-18 15:31:03
Powrót do projektu

Zielone podwórka dla Pragi

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 3/2 z obrębu 41306, pomiędzy ul. Świętych Cyryla i Metodego 1, Kameralną 1a, Targową 81; działka nr 14/8 z obrębu 41407, pomiędzy ulicami Bronisława Wieczorkiewicza / Brzeska 4
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki należące do m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych mieszkańcom przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Będą to zielone podwórka, m.in. z placem zabaw, drzewami, krzewami i niską roślinnością.

Lokalizacje projektu zostały wybrane, aby zagospodarować zaniedbane działki w miejscach, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni.

Opis projektu:
Projekt przewiduje urządzenie otwartych przestrzeni – zielonych podwórek z roślinnością, małą architekturą i placem zabaw (Brzeska) w miejscach o niewykorzystanym potencjale, a mogących służyć zarówno mieszkańcom całej dzielnicy, jak i okolicznych osiedli.

I. Brzeska/Wieczorkiewicza:

Działka, na której planowany jest projekt, zlokalizowana jest w okolicy, Domu Dziennego Pobytu Zespołu Opieki Zdrowotnej Warszawa - Praga Północ, a także kamienic objętych programem rewitalizacji oraz nowych budynków mieszkalnych, których mieszkańcy nie mają w bezpośrednim sąsiedztwie zielonego skweru. Dlatego urządzenie tego typu miejsca w tej lokalizacji będzie odpowiadało potrzebom wielu grup mieszkańców.

Obecnie grunt zgłoszony do projektu wykorzystywany jest jako „dziki parking”, a jego stan jest opłakany – teren jest zaniedbany, nawierzchnia jest nierówna, co powoduje zaleganie wody przy większych opadach. Ponadto ogromnym problemem dla mieszkańców tej okolicy jest brak oświetlenia wzdłuż ulicy Wieczorkiewicza, co sprzyja występowaniu patologicznych zachowań i obniża poziom bezpieczeństwa.

W trosce o potrzeby mieszkańców w różnym wieku, projekt przewiduje urządzenie skweru charakteryzującego się dużą różnorodnością, składającego się z: placu zabaw (o pow. ok. 120 m2), łąki kwietnej (o pow. ok 90 m2), rabaty kwiatowej (o pow. ok 50 m2) oraz trawnika (o pow. ok. 490 m2). Projekt przewiduje również nasadzenie nowych drzew i krzewów, a także wytyczenie żwirowych alejek oraz ustawienie ławek z oparciem , i koszy na śmieci i latarni parkowych. Aby wspierać także bioróżnorodność i sprzyjać jej rozwojowi, w przestrzeni zlokalizowane zostaną także budki dla ptaków oraz hotele dla owadów zapylających.

Urządzenie skweru w tym miejscu pozwoli uzyskać korzyści zarówno w wymiarze ogólnodzielnicowym (poprzez poprawę wizerunku terenów publicznych dzielnicy), jak i lokalnym (dostępność tego typu przestrzeni zaktywizuje okolicznych mieszkańców do podjęcia kolejnych działań na rzecz dzielnicy).

Realizacja projektu pozwoli wykorzystać potencjał działki i nadać jej przyjazny charakter – w duchu zmian zachodzących w dzielnicy.

Projekt będzie składał się z następujących działań:

- rekultywacja terenu – 18 750 zł,

- założenie trawnika – 9 900 zł,

- założenie łąki kwietnej – 3 150 zł,

- nasadzenie drzew, krzewów i założenie rabaty kwiatowej - 40 350 zł,

- ustawienie 2 koszy na śmieci – 13 400 zł,

- wytyczenie ścieżek – 18 675 zł - ustawienie 3 latarni parkowych – 24 000 zł,

- ustawienie 2 ławek – 5 000 zł,

- urządzenie placu zabaw – 150 000 zł,

- montaż 2 budek dla ptaków oraz 2 hoteli dla owadów – 1 200 zł,

- wydzielenie przestrzenne terenu podwórka – 1 000 zł - konsultacje z mieszkańcami – 4 000 zł,

- projekt zagospodarowania, oznakowanie projektu oraz utrzymanie projektu w kolejnym roku – 22 000 zł.

Skwer powstały w ramach projektu będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń czasowych.

II. Kameralna/Cyryla i Metodego

Na terenie podwórka między budynkiem Świętych Cyryla i Metodego 1, a Targową 81, Kameralną 1a wskazana jest :

- wymiana podłoża z usługą transportu - 10 000 zł.,

- projekt zagospodarowania terenu wraz ew. odwodnieniem - 12 000 zł. - usunięcie starych krzewów, które znajdują się przed budynkiem Kameralna 1a 10 szt. po 20 zł.

- 200 zł - posadzenie jednego zimozielonego - 1200 zł.,

- posadzenie dwóch drzew ozdobnych 1200 x 2 - 2400 zł.,

- nasadzenie nowych krzewów na powierzchni 50m2 - 3 200 zł.,

- żywopłot z irgi błyszczącej 10mb-1200 zł - 92 000 zł.,

- rabata bylinowa z roślinami wieloletnimi, 100mb x 200 zł - 20 000 zł.

- dwa kosze na śmieci, 2x1500 zł - 3 000 zł.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych

- poprawa estetyki terenów publicznych

- poprawa jakości powietrza

- poprawa bezpieczeństwa (oświetlenie) - lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki

- integracja społeczności lokalnej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
I. Zagospodarowanie podwórka ul. Brzeska/ Wieczorkiewicza:- koszt opracowania projektowego + oznakowanie inwestycji – 16 000,00 zł,

- przekopanie, wyrównanie terenu, wywóz i utylizacja zanieczyszczeń (ok. 750 m2 ) – 15 000,00 zł,

- nawiezienie żyznej warstwy ziemi ok. 20 cm – 12 500,00 zł,

- założenie łąki kwietnej bylinowej (ok 90 m2 ) – 4 500,00 zł,

- założenie trawnika (ok 490 m2) – 12 250,00 zł,

- posadzenie drzew (ø18-20 cm) - 2 500 zł/szt. x 2 szt. = 5 000,00 zł,

- założenie rabaty kwiatowej + korowanie (50 m2) - 300 zł/m2 x 50 m2 = 15 000,00 zł,

- zakup i montaż koszy na śmieci – (55 l) 1 500 zł/szt. 2 szt.= 3 000,00 zł,

- alejka żwirowa ok 200 m2 – 40 000,00 zł,

- słupki uniemożliwiające wjazd na teren samochodom osobowym – ok 45 szt. x 500 zł/szt. = 22 500,00 zł,

- zakup i montaż ławek z oparciem - 2 500 zł/szt. 2 szt. = 5 000,00 zł,

- plac zabaw + ogrodzenie + nawierzchnia - 1 250 zł/m2 x 120 m2 = 150 000,00 zł,

- budki dla ptaków - 250 zł/szt. x 2 szt. = 500,00 zł,

- hotele dla owadów - 550 zł/szt. x 2 szt.= 1 100,00 zł,

- koszt utrzymania inwestycji w roku realizacji 10 000,00 zł.II. Podwórko między budynkiem o adresie ul. Świętych Cyryla i Metodego 1 a ul. Targową 81 i ul. oraz ul. Kameralną 1a- koszt opracowania projektowego + oznakowanie inwestycji – 10 000,00 zł,

- przekopanie i wyrównanie terenu wraz z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń (ok. 500 m2) - 12 500,00 zł,

- nawiezienie żyznej warstwy ziemi ok. 20 cm – 10 000,00 zł,

- prace pielęgnacyjne oraz wycinkowe na krzewach – 1 000,00 zł,

- posadzenie jednego drzewa zimozielonego – 2 500,00 zł,

- nasadzenie krzewów na powierzchni 50 m2 – 12 500,00 zł,

- żywopłot z irgi błyszczącej 10 mb (6 szt. mb) - 3 000,00 zł,

- rabata bylinowa z roślinami wieloletnimi ok 100 m2 – 30 000,00 zł,

- zakup i montaż koszy na śmieci – (55 l) 1 500 zł/szt. 2 szt.= 3 000,00 zł,

- Słupki uniemożliwiające wjazd na teren samochodom osobowym – ok 45 szt. x 500 zł/szt. = 22 500,00 zł,

- koszt utrzymania inwestycji w roku realizacji 5 000,00 zł.

Łączny koszt inwestycji 424 350,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 431 425
424 350,00 zł

Dokumenty

Załączniki