Koordynator w Dzielnicy Praga Północ - zmiany z 2020-08-18 13:19:36
Powrót do projektu

Zielone podwórka dla Pragi

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Działka 3/2 z obrębu 41306, pomiędzy ul. Świętych Cyryla i Metodego 1, Kameralną 1a, Targową 81;
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
działki należące do m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt dotyczy stworzenia przyjaznych mieszkańcom przestrzeni o charakterze rekreacyjnym. Będzie to zielone podwórko, m.in. drzewami, krzewami i niską roślinnością.

Lokalizacja projektu została wybrana, aby zagospodarować zaniedbaną działki w miejscu, gdzie mieszkańcy silnie odczuwają brak ogólnodostępnych terenów zieleni.

Opis projektu:
Projekt przewiduje urządzenie przestrzeni – zielonego podwórka z roślinnością, w miejscu o niewykorzystanym potencjale, a mogącego służyć zarówno mieszkańcom całej dzielnicy, jak i okolicznych osiedli.I. Kameralna/Cyryla i Metodego

Na terenie podwórka między budynkiem Świętych Cyryla i Metodego 1, a Targową 81, Kameralną 1a wskazana jest :

- wymiana podłoża z usługą transportu,

- projekt zagospodarowania terenu wraz ew. odwodnieniem,

- posadzenie jednego zimozielonego drzewa,

- nasadzenie nowych krzewów na powierzchni 50m2,

- żywopłot z irgi błyszczącej 10mb,

- rabata bylinowa z roślinami wieloletnimi,

- dwa kosze na śmieci.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W eko-rankingu dzielnic Warszawy Praga-Północ należy do niechlubnej trójki dzielnic o najniższym udziale procentowym terenów zielonych, z tego względu w dzielnicy jest także najgorsze jakościowo powietrze, co skutkuje licznymi, negatywnymi konsekwencjami dla mieszkańców. Jednocześnie dzielnica posiada potencjał w postaci wielu niewykorzystanych działek, których ponowne zagospodarowanie pozwoli uzyskać bardziej przyjazną mieszkańcom przestrzeń.

Projekt pozwoli osiągnąć następujące korzyści:

- poprawa dostępności terenów zielonych

- poprawa estetyki terenów publicznych

- poprawa jakości powietrza

- lepsze zagospodarowanie zaniedbanej działki

- integracja społeczności lokalnej

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
I. Podwórko między budynkiem o adresie ul. Świętych Cyryla i Metodego 1 a ul. Targową 81 i ul. oraz ul. Kameralną 1a

- koszt opracowania projektowego + oznakowanie inwestycji – 35 000,00 zł,

- przekopanie i wyrównanie terenu wraz z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń (ok. 500 m2) - 20 000,00 zł,

- nawiezienie żyznej warstwy ziemi ok. 20 cm – 10 000,00 zł,

- prace pielęgnacyjne oraz wycinkowe na krzewach – 1 000,00 zł,

- posadzenie jednego drzewa zimozielonego – 2 500,00 zł,

- nasadzenie krzewów na powierzchni 50 m2 – 12 500,00 zł,

- żywopłot z irgi błyszczącej 10 mb (6 szt. mb) - 3 000,00 zł,

- rabata bylinowa z roślinami wieloletnimi ok 100 m2 – 30 000,00 zł,

- zakup i montaż koszy na śmieci – (55 l) 1 500 zł/szt. 2 szt.= 3 000,00 zł,

- Słupki uniemożliwiające wjazd na teren samochodom osobowym – ok 45 szt. x 500 zł/szt. = 22 500,00 zł, (w grę wchodzą również inne formy uniemożliwienia wjazdu samochodom np. roślinność),

- koszt utrzymania inwestycji w roku realizacji 5 000,00 zł.Łączny koszt inwestycji 144 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
144 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki