Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 20:49:21
Powrót do projektu

Ogrody sąsiedzkie dla Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przykładowe działki:Działka 41405 92/7 (Radzymińska)

Działka 41404 2/2 (Białostocka)

Działka 41404 9 (Radzymińska/Białostocka)

Działka 41401 95 (Jadowska)

Działka 41404 13/2 (Folwarczna)

Działka 41401 42 (Radzymińska)

Działka 41407 37 (Al. Tysiąclecia)

Działka 41504 6/2 (Olszowa)

Działka 41304 61/1 (Ratuszowa/11 Listopada)

Działka 41305 59/3 (Równa)

Działka 41201 40/2 (Starzyńskiego)

Działka 41407 31 (Kawęczyńska)

Działka 41405 70 (Tarchomińska)

Działka 41404 35 (Wołomińska)

Działka 41401 101 (Wołomińska)

Działka 41407 22/6 (Markowska)

Działka 41405 19/2 i 17 (Markowska)

Działka 41503 66/2 (Białostocka)

Działka 41503 54 (Białostocka)

Działka 41506 60 (Jagiellońska)

Działka 41504 45 (Sierakowskiego)

Działka 41306 3/2 (Ratuszowa)

Działka 41203 68/1 (Brechta)

Działka 41204 50 (Szymanowskiego)

Działka 41204 15/2 (Szymanowskiego)

Działka 41204 14 (Namysłowska)

Działka 41203 18 (Szanajcy)

Działka 41301 55 (Kowelska)

Działka 41305 8/2 (Strzelecka)

Działka 41305 82 (Równa)

Działka 41301 61 (Kowieńska)

Działka 41506 83 (Targowa)

Działka 41404 51 i 53/8 (Łochowska)

Działka 41407 14/7 i 14/8 (Brzeska)

Działka 41305 87 (Równa)

Działka 41305 11 (Środkowa)

Działka 41204 93 i 60 (Dąbrowszczaków)

Działka 41203 32 i 34 (Jagiellońska)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:


Lista działek może ulec zmianie.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na maksimum 5 ogródków, których wyglądem i opieką zajmowaliby się mieszkańcy i mieszkanki dzielnicy. Na zakończenie konkursu uczestnicy i uczestniczki otrzymałyby nagrody i upominki. Projekt uwzględnia zgłaszanie się zespołów opiekujących się ogrodami (grupy sąsiedzkie, szkoły, klasy, kluby seniora itp.).
Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie konkursu na najładniejszy (pielęgnowany przez 1 sezon) ogólnodostępny ogródek na maksimum 5 działkach we władaniu Urzędu m.st. Warszawy, których opiekunami będą mieszkańcy i mieszkanki wybrani w procedurze naboru. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty ze specjalistami tj. ogrodnikiem, architektem zieleni oraz ekologiem. Regulamin konkursu oraz tryb naboru opiekunów powinien bazować na podobnym programie „Zielone Śródmieście” organizowanym przez Urząd Dzielnicy Śródmieście (http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-3403-podstawy_prawne.html)Każdy z ogródków będzie miał przypisany budżet nie większy niż 15 000 PLN na zakup, roślin, ich podlewanie oraz zakup materiałów koniecznych do jego realizacji (np. donic). Dodatkowo w kosztorysie każdy ogródek zawiera koszt opracowania projektu zagospodarowania (do 1 000 PLN) i zakup sprzętu ogrodniczego, np. taczka, szpadle, wiadra, rękawiczki, sekatory itp. (do 1 000 PLN). Zakupione narzędzia - środki materialne będą własnością dzielnicy. Projekt uwzględnia także przeprowadzenie warsztatów/ szkoleń dla opiekunów ogrodów oraz opiekę specjalistów związanych z ogrodnictwem przez okres trwania całego projektu.Po zakończeniu konkursu wszyscy uczestnicy dostaną pamiątkowe upominki i dyplomy, a dla opiekunów 3 najładniejszych ogródków przewidziane będą nagrody.Ramowy regulamin konkursu:Na opiekunów każdego z ogródków w miesiącach styczeń i luty zostałby zorganizowany nabór wśród mieszkańców i mieszkanek dzielnicy. Informacja o naborze powinna zostać poprzedzona akcją informacyjną o projekcie na stronie dzielnicy i mediach dzielnicowych.Opiekunowie ogródka musieliby podpisać oświadczenie, że są w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu, aby opiekować się ogródkiem do końca trwania konkursu (listopad 2020). Opiekun deklaruje również preferowany ogródek, którym chce się zajmować. W przypadku wielu prawidłowych zgłoszeń dla danego ogródka następuje ocena wniosku opiekuna, zawierająca opis planowanych działań angażujących lokalną społeczność.Podczas oceny koncepcji realizacji powinny być premiowane ogródki zawierające elementy edukacyjne.Przykładowe pomysły ogródków edukacyjnych:

• ogródki z roślinami rodzimymi, do tego domek dla jeży,

• ogrodzie sąsiedzkim – miododajny domek dla owadów zapylających,

• ogród samopodlewający się,

• ogród ziołowy/leczniczy/ roślin jadalnych,

• ogródek z warzywami,

• ogródek zawierający samodzielnie wyplecioną (bądź na warsztatach) ławkę sąsiedzką z wikliny.

Jeśli, któryś z ogródków nie będzie miał opiekuna następuje ponowny wybór.Po wyborze każdy z opiekunów wraz z koordynatorem projektu po stronie dzielnicy, określałby harmonogram oraz szczegóły wydatkowania budżetu ogródka. Ponadto, każdy z opiekunów objęty zostałby programem szkoleniowo - doradczym, a przy współpracy odpowiedniego wydziału dzielnicy realizował swoją koncepcję zagospodarowania.Podczas trwania konkursu koordynator projektu pełnić będzie jednocześnie rolę przewodniczącego zespołu zadaniowego ds. realizacji projektu. Relacja z przebiegu konkursu będzie pojawiać się w mediach społecznościowych Urzędu Dzielnicy.W przypadku stwierdzenia braku podejmowania działań opiekuna ogródka przez 2 miesiące jak również braku kontaktu, koordynator może zdyskwalifikować opiekuna i zorganizować ankietę w mediach społecznościowych jak wykorzystać pozostałe środki materialne i finansowe.Po zakończeniu konkursu Urząd Dzielnicy organizuje głosowanie na najładniejszy ogródek wśród mieszkańców. Następnie komisja złożona ze specjalistów ocenia koncepcję zieleni i jej wykonanie każdego z ogródków oraz ich walory edukacyjne i społeczne dla okolicy.Końcowa punktacja projektu zawiera następujące składowe:

- max 50 pkt - głosy publiczności (liniowo względem ilości głosów)

- max 25 pkt - ocena projektu koncepcji zieleni i końcowego wykonania ogródka przez specjalistów

- max 25 pkt - ocena walorów edukacyjnych i społecznych dla okolicy3 zespołów opiekunów z największą ilością punktów, otrzymuje nagrody majątkowe warte odpowiednio:

- I nagroda - 1 000 PLN,

- II nagroda - 750 PLN,

- III nagroda – 500 PLN.

Pozostali opiekunowie otrzymają upominki wartości 200 PLN.

Suma nagrody: 2 450 PLNNa zakończenie projektu Urząd Dzielnicy opublikuje raport z przebiegu konkursu. Raport w wersji pdf zostanie umieszczony na stronie Urzędu Dzielnicy.Wstępny kosztorys:

Budżet 5 ogródków – 5 * 14 000 PLN = 70 000 PLN

Koszty projektów – 5 * 1 000 PLN = 5 000 PLN

Koszty sprzętu ogrodniczego – 5 * 1 000 PLN = 5 000 PLN

Koszty wynagrodzeń dla specjalistów - 5 * 3 000 PLN = 15 000 PLN

Tabliczki Budżetu – 5 * 200 PLN = 1 000 PLN

Nagrody i upominki - 2 450 PLN

Raport - 3 000 PLN

Koszt realizacji projektu: 101 450 PLNŹródła zdjęć:

Galeria projektu "Zielone Śródmieście" UD Śródmieście

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/galeria-3-zielone_srodmiescie.html

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie aktywność mieszkańców Pragi jest niestety na niskim poziomie. Projekt ma na celu szersze włączenie mieszkanek i mieszkańców Pragi w proces kształtowania otaczającej ich przestrzeni.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Na Pradze wciąż brakuje obszarów zielonych, dlatego uważamy, że w tej kwestii warto wziąć sprawy w swoje ręce. Chcemy zachęcić mieszkańców Pragi-Północ do tworzenia ogrodów sąsiedzkich. Osoby chcące wejść w rolę lidera lokalnego ogrodu będą mogły skorzystać z serii warsztatów i opieki merytorycznej specjalistów od zieleni (architektów, ekologów i ogrodników).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
101 450,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Sasiedzkie-ogrody-na-Pradze.pdf