Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 22:55:21
Powrót do projektu

Plac Wileński wizytówką Pragi

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Reprezentacyjny i zabytkowy plac Wileński obecnie zniechęca ludzi do przebywania na nim poprzez duży ruch samochodowy, skąpą zieleń i dużą ilość asfaltu. Wprowadzenie tam zieleni wraz z rozpłytowaniem betonu i asfaltu uczyni te miejsce przyjaznym i przywróci należny mu charakter placu.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont placu Wileńskiego
Projekt zakłada stałe zwiększenie ilości zieleni na placu Wileńskim i poprawienie jakości przesztrzeni.

Opis projektu:
Na placu Wileńskim planowane jest:

stworzenie rabaty złożonej z bylin atrakcyjnych przez cały rok wraz z elementami małej architektury (ławki, leżaki, stół), która pełniłaby funkcję miejsca spotkań mieszkańców

wprowadzenie zielonej ściany, która odgrodziłaby część pieszą placu od części samochodowej w celu zmniejszenia hałasu i uczynienia jej bardziej przyjazną dla pieszych

zwiększenie powierzchni zielonej poprzez przeniesienie dotychczasowego postoju taksówek w inne miejsce

wprowadzenie krzewów (róża, bez) oraz bylin w miejsce zdegradowanej zieleni

rozbetonowanie i zazielenienie wysepek drogowych oraz fragmentów przystanków

nasadzenia pnączy na konstrukcji wywietrzników i wind należących do metra

przeniesienie parkowania na jezdnię przy liceum im. Władysława IV i nasadzenia w tym miejscu drzew wraz ze stworzeniem mis.

połączenie mis przy “małej” Targowej

nasadzenia drzew przy budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, po stronie wschodniej Placu

ucywilizowanie handlu na placu poprzez wyznaczenie konkretnych miejsc, gdzie można handlować (obecnie handlarze zastawiają wejścia do metra)

utworzenie alejek przy cerkwi - obecna kostka granitowa utrudnia poruszanie się po tej przestrzeni np. osobom o ograniczonej mobilności

postawienie warszawskiego poidełkaDodatkowo warto rozważyć:

• utworzenie niskiej fontanny dla dzieci wraz z ławeczkami w miejscu opustoszałego cokołu

• wymianę szkła w wejściach do metra na kolor neutralny, na placu Wileńskim przy zabytkowych budynkach DOKP, cerkwi oraz przedwojennych kamienicach niebieskie daszki do metra tworzą chaos wizualny

• ustawienie punktów informacyjnych z historycznymi zdjęciami Placu i ulicy TargowejKosztorys:Miejsce spotkań wraz z rabatami atrakcyjnymi cały rok - 150.000

60 m żywopłotu wzdłuż placu - 13.000

zieleń zamiast postoju taxi - 10.000

krzewy (np. bzy) - 20.000

rozpłytowywanie wysepek i przystanków wraz z nasadzeniami - 1300m2 x 100 = 13.000

nasadzenia pnączy na elementach metra - 10.000

nasadzenia 25 drzew - 150.000

wytyczenie alejek - 20.000

poidełko warszawskie - 20.000Zasadne jest również

wymiana szkła w wejściach do metra

montaż w miejscu cokołu fontanny wraz z ławeczkami

montaż elementów informacyjnych dot. historii placu i ul. Targowej

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
plac jest obecnie przestrzenią nieprzyjazną

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 400
406 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wizualizacja 2.jpeg
  • wizualizacja 1.jpeg