Dział Rozwoju Zieleni w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-07-30 11:34:50
Powrót do projektu

Plac Wileński wizytówką Pragi

Nowe nasadzenia i ławki na Placu Wileńskim.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Reprezentacyjny i zabytkowy plac Wileński obecnie zniechęca ludzi do przebywania na nim poprzez duży ruch samochodowy, skąpą zieleń i dużą ilość asfaltu. Wprowadzenie tam zieleni wraz z rozpłytowaniem betonu i asfaltu uczyni te miejsce przyjaznym i przywróci należny mu charakter placu.
Plac Wileński
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stałe zwiększenie ilości zieleni na placu Wileńskim i poprawienie jakości przesztrzeni.

Opis projektu: Na placu Wileńskim planowane jest:
Projekt zakłada na Placu Wileńskim stworzenie rabaty złożonej z bylin atrakcyjnych przez cały rok wraz z elementami małej architektury (ławki, leżaki, stół), która pełniłaby funkcję miejsca spotkań mieszkańców wprowadzenie zielonej ściany, która odgrodziłaby część pieszą placu od części samochodowej w celu zmniejszenia hałasu i uczynienia jej bardziej przyjazną dla pieszych zwiększenie powierzchni zielonej poprzez przeniesienie dotychczasowego postoju taksówek w inne miejsce wprowadzenie krzewów (róża, bez) oraz bylin ławek) oraz wprowadzenie krzewów w miejsce zdegradowanej zieleni rozbetonowanie i zazielenienie wysepek drogowych oraz fragmentów przystanków nasadzenia pnączy na konstrukcji wywietrzników i wind należących do metra przeniesienie parkowania na jezdnię przy liceum im. Władysława IV i nasadzenia w tym miejscu drzew wraz ze stworzeniem mis. połączenie mis przy “małej” Targowej nasadzenia drzew przy budynku Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, po stronie wschodniej Placu ucywilizowanie handlu na placu poprzez wyznaczenie konkretnych miejsc, gdzie można handlować (obecnie handlarze zastawiają wejścia do metra) utworzenie alejek przy cerkwi - obecna kostka granitowa utrudnia poruszanie się po tej przestrzeni np. osobom o ograniczonej mobilności postawienie warszawskiego poidełka Dodatkowo warto rozważyć: • utworzenie niskiej fontanny dla dzieci wraz z ławeczkami w miejscu opustoszałego cokołu • wymianę szkła w wejściach do metra na kolor neutralny, na placu Wileńskim przy zabytkowych budynkach DOKP, cerkwi oraz przedwojennych kamienicach niebieskie daszki do metra tworzą chaos wizualny • ustawienie punktów informacyjnych z historycznymi zdjęciami Placu i ulicy Targowej Kosztorys: Miejsce spotkań wraz z rabatami atrakcyjnymi cały rok - 150.000 60 m żywopłotu wzdłuż placu - 13.000 zieleń zamiast postoju taxi - 10.000 krzewy (np. bzy) - 20.000 rozpłytowywanie wysepek i przystanków wraz z nasadzeniami - 1300m2 x 100 = 13.000 nasadzenia pnączy na elementach metra - 10.000 nasadzenia 25 drzew - 150.000 wytyczenie alejek - 20.000 poidełko warszawskie - 20.000 Zasadne jest również wymiana szkła w wejściach do metra montaż w miejscu cokołu fontanny wraz z ławeczkami montaż elementów informacyjnych dot. historii placu i ul. Targowejoraz promocje miejsca na ekranach komunikacji miejskiej.Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
plac jest obecnie przestrzenią nieprzyjazną

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Nasadzenia w terenie zdegradowanym: 16900,00 zł

Wykonanie rabaty: 75 000,00 zł

2 ławki: 6200,00 zł

Suma 98 100,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 406 000
98 100,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • wizualizacja 2.jpeg
  • wizualizacja 1.jpeg