Autor projektu - zmiany z 2020-01-20 22:50:20
Powrót do projektu

Posprzątajmy naszą Wisłędziki brzeg Wisły

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
plaże nad Wisłą i bulwary
- plaża Sprawna/Aluzyjna,

- plaża Miejska przy Moście Północnym,

- plaża Rusałka,

- plaża Poniatówka,

- plaża Saska,

- plaża Romantyczna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
tereny należące do m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Posprzątajmy naszą Wisłę
Opis projektu:
Posprzątajmy naszą Wisłę - infrastruktura do sprzątania nad Wisłą
Projekt zakłada ustawienie stojaków z chwytakami do zbierania śmieci na wiślanych plażach prawobrzeżnej Warszawy wraz z tabliczkami informacyjnymi dotyczącymi chwytaków oraz odpadów znajdowanych nad Wisłą i ich szkodliwości (zwłaszcza petów). Proponowane lokalizacje to (każda otrzyma jeden stojak z minimum trzema chwytakami):

- plaża Sprawna/Aluzyjna,

- plaża Miejska przy Moście Północnym,

- plaża Rusałka,

- plaża Poniatówka,

- plaża Saska,

- plaża Romantyczna.Kosztorys:

1 chwytak - ok. 50 zł

1 stojak wykonany z metalu - ok. 300 zł

1 tabliczka informacyjna - ok. 300 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
duże ilości odpadów nas Wisłą, które zalegają w krzakach
Nad dzikim brzegiem Wisly regularnie prowadzone są społeczne akcje sprzątania ze względu na duże zaśmiecenie terenów zielonych - głównie szkłem i petami. Ustawienie chwytaków na plażach ma ułatwiać prowadzenie takich akcji. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do dbania o środowisko naturalne oraz do brania odpowiedzialności za śmieci zanieczyszczające tereny zielone, a także zwiększenie ich świadomości dotyczącej gospodarki odpadami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 2 000
15 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki