Autor projektu - zmiany z 2020-01-20 22:57:20
Powrót do projektu

Posprzątajmy dziki brzeg Wisły

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- plaża Sprawna/Aluzyjna,

- plaża Miejska przy Moście Północnym,

- plaża Rusałka,

- plaża Poniatówka,

- plaża Saska,

- plaża Romantyczna
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
tereny należące do m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt zakłada ustawienie stojaków z chwytakami do zbierania śmieci na wiślanych plażach prawobrzeżnej Warszawy wraz z tabliczkami informacyjnymi dotyczącymi chwytaków oraz , odpadów znajdowanych nad Wisłą i ich szkodliwości (zwłaszcza petów), a także miejsc, gdzie należy składować zebrane odpady i jak często będą odbierane.Proponowane lokalizacje to (każda otrzyma jeden stojak z minimum trzema chwytakami):

- plaża Sprawna/Aluzyjna,

- plaża Miejska przy Moście Północnym,

- plaża Rusałka,

- plaża Poniatówka,

- plaża Saska,

- plaża Romantyczna.Stojaki powinny mieć miejsce na worki na śmieci, które będą regularnie uzupełniane przez odpowiednią jednostkę.Kosztorys:

1 chwytak - ok. 50 zł

1 stojak wykonany z metalu - ok. 300 zł

1 tabliczka informacyjna - ok. 300 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Nad dzikim brzegiem Wisly regularnie prowadzone są społeczne akcje sprzątania ze względu na duże zaśmiecenie terenów zielonych - głównie szkłem i petami. Ustawienie chwytaków na plażach ma ułatwiać prowadzenie takich akcji. Celem projektu jest zachęcenie mieszkańców do dbania o środowisko naturalne oraz do brania odpowiedzialności za śmieci zanieczyszczające tereny zielone, a także zwiększenie ich świadomości dotyczącej gospodarki odpadami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
15 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • przykład z Edynburga - Portobello Beach.jpg
 • przykład z Edynburga - Portobello Beach (2).jpg