Autor projektu - zmiany z 2020-01-19 11:32:19
Powrót do projektu

Stop bazgrołom w Warszawie

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Brak wskazania konkretnych lokalizacji. Projekt zakłada możliwość zgłaszania przez wszystkich użytkowników miasta aktów nielegalnego graffiti do usunięcia i kierowania zgłoszeń do odpowiednich jednostek miejskich.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Okolice, w których budynki mieszkalne, garaże, śmietniki, ogrodzenia i inne obiekty pokryte są nielegalnym graffiti są gorzej postrzegane i mniej atrakcyjne dla mieszkańców i użytkowników miasta. Projekt zakłada zlecenie usługi polegającej na usuwaniu „bazgrołów” (szczególnie wulgaryzmów, treści i symboli rasistowskich, ksenofobicznych, głoszących nienawiść itp.) z budynków i budowli znajdujących się w zasobach m.st. Warszawy (na terenie całego miasta) oraz pokrycie ich powierzchni specjalnym zabezpieczeniem (powłoką) przed ponownym zniszczeniem. Do zabiegu zalecane byłoby zastosowanie preparatów przyjaznych dla środowiska naturalnego. Równocześnie z usunięciem graffiti, rekomendowane byłoby likwidowanie naturalnych zabrudzeń, m.in. grzybów, pleśni, mchów oraz pozostałych jak kurz, sadza itp.Kosztorys realizacji projektu

Całościowy koszt realizacji projektu oszacowano na kwotę: 1.165.656,00 zł brutto.

W ramach szacowania realizacji projektu uwzględniono:

- usuwanie nielegalnego graffiti z elewacji budynków = ok. 65-70 zł netto/ 1m2

- zabezpieczanie elewacji w postaci wykonania powłoki antygraffiti = ok. 80-90 zł netto / 1m2

- wykonanie dodatkowych malarskich prac kosmetycznych związanych z usuwaniem graffiti = ok. 35 zł netto / 1m2
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W wielu miejscach w Warszawie widoczne są przykłady nielegalnego graffiti m.in. w postaci wulgaryzmów oraz obraźliwych i nienawistnych haseł. Obniża to jakość przestrzeni publicznej, poczucie bezpieczeństwa oraz wartość ekonomiczną budynków. Agresywne lub obraźliwe hasła mogą też działać prowokacyjnie i w odpowiedzi prowadzić do kolejnych aktów wandalizmu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 200 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki