Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 14:08:21
Powrót do projektu

Zabierz woreczki na psie wycieczki - kampania informacyjna dotycząca sprzątania po psach

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórka wskazane przez mieszkańców, lokalizacje wybrane we współpracy z Urzędem Dzielnicy, placówki oświatowe na terenie dzielnicy, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Psie odchody na trawnikach, placach, czy w parkach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka - wywołują groźne choroby. Projekt ma na celu wypracowanie nawyków sprzątania psich kup przez właścicieli czworonogów, skierowana do wszystkich mieszkańców – zarówno do posiadaczy psów, jak i osób które nie reagują widząc nieodpowiedzialne zachowanie sąsiadów.
Opis projektu:
Akcja informacyjna, która przekona właścicieli czworonogów, by sprzątali odchody swoich pupili z osiedlowych alejek, trawników i skwerów oraz uczuli pozostałych mieszkańców do reagowania na nieprawidłowe zachowania. Całość podzielona na 3 części:1. Działania informacyjne

­- Informowanie mieszkańców o zagrożeniach i konsekwencjach zanieczyszczonych trawników – zanieczyszczenia gruntu, rozwój pasożytów, kontakt dzieci z odchodami, choroby odzwierzęce.

­- Budowanie odpowiedzialności społecznej, poczucia konieczności utrzymania porządku.

­- Przestrzeganie przed odpowiedzialnością karną (możliwość nawiązania współpracy pomiędzy animatorami, a Strażą Miejską).

­- Rozdawanie torebek na psie odchody, informowanie o możliwości montażu podajników w klatkach budynków. Ważne! Woreczki papierowe lub z biodegradowalnego surowca, spełniającego europejskie wytyczne dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację, wyposażone w uchwyt, odporne na rozerwanie.

­- Informowanie, że psie odchody można wyrzucać do każdego dostępnego śmietnika.2. Zajęcia edukacyjne w szkołach:

­- Pogadanki dotyczące posiadania psa i obowiązków właścicieli

­- Szkolny konkurs na etykietę „Sprzątnij po swoim psie”

(Najlepsze prace zostaną nagrodzone i nadrukowane w formie tabliczek plexi umieszczonych na terenie dzielnicy).3. Montaż tabliczek zachęcających do sprzątania po psie (opracowanych na podstawie zwycięskich prac konkursowych), kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych do placówek podległych urzędowi, publikacja materiałów w lokalnych mediach.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Akcja informacyjna wpłynie na kształtowanie pożądanych nawyków społecznych, wzrost odpowiedzialności za otoczenie, naukę reagowania i poprawę czystości na bielańskich osiedlach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
29 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • kosztorys + regulamin.pdf