Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany - zmiany z 2020-05-22 10:25:09
Powrót do projektu

Zabierz woreczki na psie wycieczki - kampania informacyjna dotycząca sprzątania po psach

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Podwórka wskazane przez mieszkańców, lokalizacje wybrane we współpracy z Urzędem Dzielnicy, placówki oświatowe na terenie dzielnicy, które zgłoszą chęć udziału w konkursie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Psie odchody na trawnikach, placach, czy w parkach stwarzają zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia człowieka - wywołują groźne choroby. Projekt ma na celu wypracowanie nawyków sprzątania psich kup przez właścicieli czworonogów, skierowana do wszystkich mieszkańców – zarówno do posiadaczy psów, jak i osób które nie reagują widząc nieodpowiedzialne zachowanie sąsiadów.
Opis projektu:
Akcja informacyjna, która przekona właścicieli czworonogów, by sprzątali odchody swoich pupili z osiedlowych alejek, trawników i skwerów oraz uczuli pozostałych mieszkańców do reagowania na nieprawidłowe zachowania. Całość podzielona na 3 części:1. Działania informacyjne

­- Informowanie mieszkańców o zagrożeniach i konsekwencjach zanieczyszczonych trawników – zanieczyszczenia gruntu, rozwój pasożytów, kontakt dzieci z odchodami, choroby odzwierzęce.

­- Budowanie odpowiedzialności społecznej, poczucia konieczności utrzymania porządku.

­- Przestrzeganie przed odpowiedzialnością karną (możliwość nawiązania współpracy pomiędzy animatorami, a Strażą Miejską). ­- Rozdawanie torebek na psie odchody, informowanie o możliwości montażu podajników w klatkach budynków. Ważne! Woreczki papierowe lub z biodegradowalnego surowca, spełniającego europejskie wytyczne dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez kompostowanie i biodegradację, wyposażone w uchwyt, odporne na rozerwanie.

­- Informowanie, że psie odchody można wyrzucać do każdego dostępnego śmietnika.2. Zajęcia edukacyjne w szkołach:

­- Pogadanki dotyczące posiadania psa i obowiązków właścicieli

­- Szkolny konkurs na etykietę „Sprzątnij po swoim psie”

(Najlepsze prace zostaną nagrodzone i nadrukowane w formie tabliczek plexi umieszczonych na terenie dzielnicy).3. Montaż tabliczek zachęcających do sprzątania po psie (opracowanych na podstawie zwycięskich prac konkursowych), kolportaż plakatów i ulotek informacyjnych do placówek podległych urzędowi, publikacja materiałów w lokalnych mediach.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Akcja informacyjna wpłynie na kształtowanie pożądanych nawyków społecznych, wzrost odpowiedzialności za otoczenie, naukę reagowania i poprawę czystości na bielańskich osiedlach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Opracowanie koncepcji merytorycznej i graficznej materiałów informacyjnych – 3 000,00 zł ¬

Druk ulotek DL – 500,00 zł ¬

Druk plakatów A3 – 500,00 zł ¬

Dystrybucja ulotek - 2 000,00 zł ¬

Biodegradowalne torebki na psie odchody – 1 000,00 zł ¬

Animatorzy/edukatorzy w szkołach (jeśli będzie taka możliwość z towarzyszeniem żywego psa) – 2 osoby x 50 spotkań x 1 godzina lekcyjna x 150 zł /45 min.¬ tj. 15 000 zł

Koordynator projektu (odpowiedzialny za spójność poszczególnych elementów, przeprowadzenie konkursu, koordynację poszczególnych elementów) – 2 000,00 zł ¬

Nagrody konkursowe – 2 000,00 zł ¬

Wykonanie projektu 10 tabliczek (przeniesienie zdjęć prac plastycznych na projekt; ewent. poprawki graficzne itp.) – 1 230 zł

Nadruk prac na tabliczce wykonanej z płyty dibond na nodze z profilu aluminiowego malowanego proszkowo wraz z montażem - 120 zł brutto/szt. x 100 szt. tj. 12 000 złKoszt całościowy: 39 230 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 29 000
39 230,00 zł

Dokumenty

Załącznikikosztorys + regulamin
  • SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU_oraz_REGULAMIN_konkursu_ost.pdf