Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-23 09:28:30
Powrót do projektu

Rewitalizacja skweru zieleni w rejonie skrzyżowania Al. Wilanowska/Wita Stwosza

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ul. Wita Stwosza i Alei Wilanowskiej.

Nr obrębu 10224, Nr działki 15/10 Nr obrębu 10405 Nr działki 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt nie zakłada likwidacji istniejącego parkingu dla samochodów osobowych. Renowacja przestrzeni zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada uporządkowanie i oddanie do użytku mieszkańców zaniedbanego skweru na rogu istniejącej zieleni, założenie łąki kwietnej i ustawienie elementów małej architektury w rejonie skrzyżowania ul. Wita Stwosza oraz Al. Wilanowskiej.
Opis projektu:
Projekt zakłada przegląd, pielęgnację i uporządkowanie i oddanie do użytku mieszkańców zaniedbanego skweru na rogu istniejącej zieleni - drzew i krzewów w rejonie skrzyżowania ul. Wita Stwosza oraz Al. Wilanowskiej. Projekt zakłada uporządkowanie obecnej zieleni: posprzątanie i uporządkowanie trawnika, nowe nasadzenia trawnika, przegląd i uporządkowanie drzew i krzewów (bez wycinki), stworzenie naturalnych ścieżek dla pieszych (na podstawie obecnie wydeptanych ciągów oraz zastąpienie istniejących z rozpadającej się kostki betonowej), zamontowanie latarnii solarnych, zamontowanie ławek, zamontowanie koszy na śmieci, zamontowanie stacji na psie odchody, zamontowanie również zamontowanie ławek i koszy na śmieci, budek dla ptaków i hotelu na owady, zasadzenie łąki kwietnej przy skrzyżowaniu w miejscu, gdzie nie ma drzew. Alejki będą miały odpowiednią szerokość, aby mogły swobodnie przejeżdżać po nich wózki dziecięce oraz wózki inwalidzkie. Ścieżki będą naturalne, nie betonowe, jednak z zachowaniem funkcji bezpieczeństwa i dostępu dla osób z ograniczoną mobilnością. Lampy solarne pozwolą na doświetlenie skweru bez konieczności zużycia dodatkowej energii i konieczności podłączenia do sieci elektrycznejdla owadów oraz założenie łąki kwietnej na otwartej przestrzeni po obu stronach ul. Wita Stwosza.

Ławki pozwolą na wypoczynek zarówno dla seniorów, rodziców z dziećmi, jak i pozostałych mieszkańców okolicznych zabudowań. Szacowany budżet projektu: - uporządkowanie przegląd terenu - 5 000 PLN - zasianie trawnika - 3 000 PLN - zasianie łąki kwietnej - 1 750 PLN - postawienie ławek z oparciem, 4 szt - 10 8000 PLN - ustawienie koszy na śmieci wraz z rocznym wywozem, 3 szt - 26 100 PLN - montaż latarni solarnych, 8 szt. - 64 000 PLN - zamontowanie stacji dla psów, wraz z rocznym opróżnianiem i uzupełnianiem worków, 2 szt. - 5 000 PLN - instalacja domków dla ptaków, 4 szt. - 400 PLN - instalacja hotelu dla owadów, 1 szt. - 3 000 PLN - budowanie ścieżek naturalnych - 30 000 PLN

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie skwer teren jest zaniedbany i nieoświetlony przez co mieszkańcy okolicznych zabudowań nie korzystają z niego. Skwer Teren służy do skracania ścieżek dojścia do przystanków autobusowych oraz skrzyżowań, a także do wyprowadzania psów. Teren nie jest sprzątany przez służby miejskie, wieczorem stwarzać może poczucie zagrożenia, jest regularnie zaśmiecany. Obecnie w okolicy nie ma alternatywnego miejsca do spędzenia czasu przez okolicznych mieszkańców.

Uporządkowanie skweru i stworzenie w nim bezpiecznej, rekreacyjnej przestrzeni zielonej terenu i ustawienie elementów małej architektury odda go w użytkowanie okolicznym mieszkańcom. Założenie łąki kwietnej dodatkowo zwiększy atrakcyjność i bioróżnorodność terenu.

Projekt nie zakłada likwidacji pobliskiego parkingu samochodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Pielęgnacja istniejącej zieleni - 20.000 zł

Łąka kwietna - 35.000 zł

Zakup ławek i koszy 10.000 zł

Zakup budek dla ptaków i hotelu dla owadów 2.500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 154 050
67 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • skwer_mapa podglądowa.png
  • skwer obecnie_1.JPG
  • skwer obecnie 2.JPG
  • skwer obecnie 3.JPG
  • skwer obecnie 4.JPG
  • skwer obecnie 5.JPG