Koordynator w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-07-08 10:58:31
Powrót do projektu

Rewitalizacja zieleni w rejonie skrzyżowania Al. Wilanowska/Wita Wilanowska i ul. Wita Stwosza

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ul. Wita Stwosza i Alei Wilanowskiej.

Nr obrębu 10224, Nr działki 15/10

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt nie zakłada likwidacji istniejącego parkingu dla samochodów osobowych.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada uporządkowanie istniejącej zieleni, założenie łąki kwietnej i ustawienie elementów małej architektury w rejonie skrzyżowania ul. Wita Stwosza oraz Al. Wilanowskiej.
Opis projektu:
Projekt zakłada przegląd, pielęgnację i uporządkowanie istniejącej zieleni - drzew i krzewów w rejonie skrzyżowania ul. Wita Stwosza oraz Al. Wilanowskiej. Projekt zakłada również zamontowanie ławek i koszy na śmieci, budek dla ptaków i hotelu dla owadów oraz założenie łąki kwietnej na otwartej przestrzeni po obu stronach ul. Wita Stwosza.

Ławki pozwolą na wypoczynek zarówno dla seniorów, rodziców z dziećmi, jak i pozostałych mieszkańców okolicznych zabudowań.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Obecnie teren jest zaniedbany przez co mieszkańcy okolicznych zabudowań nie korzystają z niego. Teren służy do skracania ścieżek dojścia do przystanków autobusowych oraz skrzyżowań, a także do wyprowadzania psów. Teren nie jest sprzątany przez służby miejskie, wieczorem stwarzać może poczucie zagrożenia, jest regularnie zaśmiecany. Obecnie w okolicy nie ma alternatywnego miejsca do spędzenia czasu przez okolicznych mieszkańców.

Uporządkowanie terenu i ustawienie elementów małej architektury odda go w użytkowanie okolicznym mieszkańcom. Założenie łąki kwietnej dodatkowo zwiększy atrakcyjność i bioróżnorodność terenu.

Projekt nie zakłada likwidacji pobliskiego parkingu samochodowego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Pielęgnacja istniejącej zieleni - 20.000 zł

Łąka kwietna - 35.000 zł

Zakup ławek i koszy 10.000 zł

Zakup budek dla ptaków i hotelu dla owadów 2.500 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
67 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • skwer obecnie_1.JPG
 • skwer obecnie 2.JPG
 • skwer obecnie 3.JPG
 • skwer obecnie 4.JPG
 • skwer obecnie 5.JPG