Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-22 15:49:37
Powrót do projektu

Park antysmogowy przy Instytucie Fizyki

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Polana przy Al. Lotników/Al. Wilanowskiej (południowo-wschodnia część od skrzyżowania, po stronie Instytutu Fizyki).Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Własność działki: m. st. Warszawa

Nr obrębu: 10401, 10404

Nr działki: 1/6, 7

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
1). Chodnik w miejscu dotychczasowej ścieżki przy Instytucie Fizyki

2). Posadzenie drzew antysmogowych i krzaków

3). Montaż tablicy przyrodniczej i karmnika dla ptaków

4). Montaż miernika jakości powietrza
Opis projektu:
Z tego Projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy bezpłatnie 24h na dobę.

Projekt przewiduje:

1). Utworzenie chodnika dla pieszych w miejscu dotychczasowego wydeptu łączącego Al. Lotników z Al. Wilanowską (przy Instytucie Fizyki). Chodnik nie musi być z betonu. Ciekawym i tańszym rozwiązaniem może być żwirowa aleja parkowa. Ze względu na niewielkie natężenie ruchu pieszych i odległość od jezdni, wystarczająca będzie minimalna szerokość chodnika.

2). Posadzenie na obszarze niezagospodarowanej polany przy Al. Wilanowskiej i Al. Lotników odpowiednich gatunków drzew iglastych i liściastych, które korzystnie wpływać będą na środowisko (antysmogowe, tj. brzoza brodawkowata, platan klonolistny, klon pospolity, buk pospolity, wierzba, sosna czarna, świerk pospolity, jodła balsamiczna, jałowiec pospolity i daglezja zielona). Można dodać także krzewy (karmiące ptaki, np. czarny bez, ligustr, rokitnik)

3). Montaż karmnika dla ptaków i tablicy przyrodniczej informującej przechodniów o gatunkach zasadzonych drzew i czym można karmić ptaki.

4). Zamontowanie miernika jakości powietrza z brzegu polany u zbiegu Al. Lotników i Al. Wilanowskiej (przodem w kierunku zmierzających z Al. Lotników do Wilanowskiej).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Chodnik utworzony zostałby w miejscu często uczęszczanej ścieżki, będącej tzw. skrótem pomiędzy Al. Lotników a Al. Wilanowską. Dzięki niemu wszyscy będą mogli korzystać ze skrótu niezależnie od pogody bez obawy, że ubłocą sobie buty.

W miejscu zaniedbanej dotąd polany u zbiegu Al. Lotników i Al. Wilanowskiej, posadzonych zostałoby 10 drzew różnych gatunków, które oczyszczałyby powietrze z pyłów zawieszonych. Krzewy dostarczałyby ponadto pokarm dla okolicznego ptactwa. Nasadzenia będą jonizować ujemnie powietrze, zapewniać cień w upały, dawać balsamiczny zapach oraz podnosić walory estetyczne tego miejsca.

Tablica przyrodnicza miałaby informować mieszkańców na temat zasadzonej roślinności, atakże o właściwym żywieniu okolicznych ptaków - pełniłaby rolę edukacyjną dla młodszych i starszych. Znajomość nazw drzew i zasad karmienia ptaków może wpłynąć na wzrost zainteresowania ludzi przyrodą i przywiązywanie większej uwagi do ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, co w konsekwencji może doprowadzić do poprawy jakości powietrza.

Miernik jakości powietrza w tym miejscu jest przydatny ze względu na to, że nie ma w pobliżu takiego urządzenia, a wiele osób coraz bardziej interesuje się tematem ekologii.Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością
 • wszyscy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:

69 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
69 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Własność działki.pdf
 • Projekt - jak jest i jak może być.pdf