Wydział Informatyki dla Dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-05-28 14:21:44
Powrót do projektu

Monitoring na Imieline

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Monitoring będzie zlokalizowany wzdłuż ciągów komunikacyjnych prowadzących z południowego wyjścia ze Stacji Metra Imielin w kierunku ulicy Dereniowej i ulicy Cynamonowej. Ciągi te przebiegają przez park Zielona Oś Ursynowa (w załączniku mapa poglądowa).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Coraz częstsze imprezy masowe na terenach pomiędzy Ratuszem a Domem Kultury, których ilość z pewnością wzrośnie po zakończeniu budowy tego ostatniego, również przemawiają za tym, aby zapewnić stosowny nadzór i monitoring otaczających terenów tak, aby działalność kulturalna nie miała negatywnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców Imielina.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa monitoringu wizyjnego na Imielinie wzdłuż ciągów pieszych przebiegających przez Park Zielona Oś Ursynowa, gdzie mieszkańcy często skarżą się na osoby nielegalnie spożywające alkohol, zakłócające porządek i dokonujące aktów wandalizmu. Dodatkowo liczne imprez plenerowe organizowane koło Ratusza zobowiązują do podjęcia działań poprawiających bezpieczeństwo bezpośrednio sąsiadujących terenów Imielina.
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa monitoringu na Imielinie wzdłuż ciągów pieszych rozpoczynających się od południowego wyjścia ze Stacji Metra Imielin i przebiegających przez Park Zielona oś Ursynowa (poglądowa mapa w załączniku).Projekt przewiduje:

11 kamer pomiędzy południowym wyjściem ze Stacji Metra Imielin i a ulicą Cynamonową,

13 kamer oraz 10 dodatkowych (lub odnowionych) latarni pomiędzy południowym wyjście wyjściem ze Stacji Metra Imielin a ulicą Dereniową (monitoringiem objęte zostaną również okolice Kebabu i innych usług przy ulicy Dereniowej).

Kamery zostaną zamontowane na dotychczasowych latarniach lub nowo postawionych.

Wybrane zostaną kamery o bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowane do pracy przy słabym oświetleniu i w ciemności, gdyż główne ich wykorzystanie będzie miało miejsce w godzinach nocnych. Kamery zostaną podłączone do systemu monitoringu Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu Wizyjnego lub systemu monitoringu Domu Kultury Ursynów

Nagrania z kamer będą przesyłane do budynku ratusza Urzędu Dzielnicy Ursynów i tam rejestrowane. Urządzenia i oprogramowanie do rejestrowania obrazu z kamer i zarządzania kamerami muszą zapewnić przechowywanie nagrań z kamer przez okres 30 dni.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Mieszkańcy Imielina nie mogą w pełni cieszyć się walorami systematycznie rozrastającego się Parku Zielona Oś Ursynowa, gdyż ten bardzo atrakcyjnym teren pomiędzy ulicami Cynamonową i ulicą Dereniową stał się również ulubionym miejscem nielegalnego picia alkoholu, awantur, częstych dewastacji, zakłóceń porządku i ciszy nocnej. Osoby bezdomne też doceniły walory tego miejsca organizując latem 2019 "koczowisko" funkcjonujące przez kilka miesięcy pod oknami Ratusza.

Incydenty te widoczne są w statystykach zamieszczonych na Mapie Bezpieczeństwa KSP, której adekwatne fragmenty zostały dołączone do projektu.

Aby ponownie zapewnić bezpieczeństwo i spokój w tej części Ursynowa i zwrócić te tereny mieszkańcom, tak aby bez obaw mogli korzystać z nich również po zmroku, jak również bezpiecznie wracać z Metra do domu, konieczne jest zainstalowanie profesjonalnego monitoringu oraz uzupełnienie oświetlenia parkowego w miejscach niedoświetlonych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • poprawa bezpieczeństwa
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
ułożenie okablowania do kamer, instalacja skrzynek teleinformatycznych wraz z przełącznikami sieciowymi, paneli, doprowadzenie zasilania - 360 000 zł,

dostawa, montaż i konfiguracja kamer – 2500 złotych za punkt, co daje kwotę 60 000 zł,

Wybudowanie przyłącza transmisji danych do budynku Urzędu Dzielnicy – 30 000 zł,

Serwer z systemem operacyjnym na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie do zarządzania kamerami i rejestracji nagrań – 10 000 zł,

Macierz dyskowa, na której składowane będą nagrania – 20 000 zł,

Licencja dla 24 kanałów do oprogramowania VMS (Video Management System) – 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
490 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Monitoring - strona Cynamonowej.jpg
 • Monitoring - strona Dereniowej.jpg
 • Mapa bezpieczenstwa - strona Dereniowej.jpg
 • Mapa bezpieczenstwa -strona Cynamonowej.jpg