Autor projektu - zmiany z 2020-01-20 14:16:20
Powrót do projektu

Książkomaty i wrzutnie książek w każdej dzielnicy Warszawy

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacje książkomatów oraz wrzutni zostaną wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji/badania ankietowego, które przeprowadzą Urzędy Dzielnic w każdej z 18 dzielnic Warszawy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje książkomatów oraz wrzutni zostaną wskazane przez mieszkańców w ramach konsultacji/badania ankietowego, które przeprowadzą Urzędy Dzielnic w każdej z 18 dzielnic Warszawy.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje umieszczenie w każdej z 18 dzielnic Warszawy książkomatów (18 sztuk) oraz wrzutni książek (łącznie 36 sztuk) przy bibliotekach wskazanych przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.
Opis projektu:
Projekt przewiduje umieszczenie w każdej z 18 dzielnic Warszawy książkomatów (18 sztuk) oraz wrzutni książek (łącznie 36 sztuk) przy bibliotekach wskazanych przez mieszkańców poszczególnych dzielnic.

Książkomat to urządzenie samoobsługowe, które pozwala na odbiór przez całą dobę zamówionych uprzednio w bibliotece książek, natomiast wrzutnia biblioteczna służy do oddawania wypożyczonych książek również przez całą dobę.Kosztorys realizacji projektu:

wrzutnia książek (1 sztuka) - 12,5 tys. zł

książkomat wraz z instalacją, systemem informatycznym oraz przeszkoleniem pracowników (1 sztuka) - 133 tyś. zł

koszt oznakowania - 5 tys. zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Książkomaty i wrzutnie, a więc urządzenia do wypożyczania i zwracania książek przez całą dobę to niezwykle przydatne urządzenia, szczególnie dla czytelników, którzy pracują do późna i nie mają możliwości pojawić się w bibliotece w godzinach jej otwarcia. Książkomaty i wrzutnie cieszą się dużym zainteresowaniem i wykorzystaniem przez mieszkańców w wielu miastach w Polsce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 849 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowy książkomat.jpg
  • przykładowa wrzutnia książek.jpg