Koordynator w Biurze Kultury - zmiany z 2020-06-23 09:29:58
Powrót do projektu

Książkomaty i wrzutnie książek w każdej dzielnicy Warszawy

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Bemowo – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Powstańców Śląskich 17

Bielany – Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 96 przy ul. Perzyńskiego 3

Mokotów – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy:

- Multimedialna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40 a

- Wypożyczalnia Nr 104 przy ul. Ludowej 4

Ochota - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy:

- Biblioteka "Pod Skrzydłami" Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 75 przy ul. Grójeckiej 109

- Biblioteka "Skarżyńskiego" Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 68 przy ul. Skarżyńskiego 5

Praga - Południe - Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Meissnera 5

Targówek – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 37 przy ul. Smoleńskiej 94

Wawer - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:

- Wypożyczalnia dla Dorosłych nr 87 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Aninie przy ul. Trawiastej 10

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 121 w Międzylesiu przy ul. Żegańskiej 1a

- Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży Nr 82 w Miedzeszynie przy ul. Agrestowej 1

Wesoła – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, Filia Nr 2 – Zielona przy ul. Podleśnej 38

Wilanów - Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje książkomatów oraz urządzeń o charakterze wrzutni czyli trezorów bibliotecznych są skorelowane z obecną „mapą” tych urządzeń w poszczególnych Dzielnicach m.st. Warszawy – stanowią jej kontynuację, a także uzupełniają się z innymi, już postawionymi oraz planowanymi urządzeniami.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt przewiduje umieszczenie w różnych dzielnicach Warszawy książkomatów oraz trezorów bibliotecznych przy publicznych bibliotekach i ich filiach. Urządzenia zostaną ulokowane w miejscach gdzie do tej pory ich brakowało.
Opis projektu:
Książkomat to nowoczesne, połączone z siecią komputerową urządzenie, które czytając dane z karty bibliotecznej użytkownika pozwala na samoobsługowy odbiór zamówionych uprzednio w bibliotece książek. Trezor biblioteczny to proste, analogowe urządzenie w formie estetycznej dużej skrzyni, który służy do zwracania wypożyczonych książek. Oba typy urządzeń będą ulokowane na zewnątrz, na ogólnodostępnym terenie przy budynkach bibliotek, co będzie pozwalało na ich użytkowanie 24 godziny na dobę przez cały rok, niezależnie od godzin pracy bibliotek i ich filii.Projekt przewiduje umieszczenie w dziewięciu Dzielnicach Warszawy książkomatów oraz trezorów bibliotecznych (łącznie 14 sztuk) w podziale na dziewięć książkomatów (Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga – Południe, Targówek, Wesoła, Wilanów) oraz pięć trezorów (Mokotów - przy ul. Ludowej 4, Wawer, Wilanów).Podane lokalizacje książkomatów oraz trezorów są skorelowane z obecną „mapą” tych urządzeń funkcjonujących w poszczególnych Dzielnicach m.st. Warszawy – stanowią one jej kontynuację i uzupełniają się z innymi, już postawionymi oraz planowanymi urządzeniami.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Książkomaty i trezory, a więc urządzenia do wypożyczania i zwracania książek przez całą dobę to niezwykle przydatne urządzenia, szczególnie dla czytelników, którzy pracują do późna i nie mają możliwości pojawić się w bibliotece w godzinach jej otwarcia. Książkomaty i trezory cieszą się dużym zainteresowaniem i są wykorzystywane przez mieszkańców w wielu miastach w Polsce.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. koszt zakupu książkomatów wraz z instalacją, systemem informatycznym oraz przeszkoleniem personelu bibliotek: 1 200 000,00 zł

2. koszt zakupu trezorów: 150 000,00 zł

3. koszt montażu urządzeń oraz dostosowania przestrzeni: 30 000,00 zł

4. Koszt koszt licencji, poszerzenia i dostosowania funkcjonalności systemu i modułów: 180 000,00 zł

5. koszt zużycia energii elektrycznej dla urządzeń: 45 000,00 zł

6. Koszt koszt kampanii informacyjnej dla użytkowników bibliotek: 10 000,00 zł

7. koszt oznakowania BO: 5 000,00 zł

8. koszta techniczne i organizacyjne: 5 000, 00zł

Razem: 1 625 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 625 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowy książkomat.jpg