Autor projektu - zmiany z 2020-01-20 14:17:20
Powrót do projektu

Wiaty rowerowe w każdej dzielnicy Warszawy

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacje dla wiat wskażą mieszkańcy biorąc udział w konsultacja społecznych/ankiecie organizowanych przez poszczególne Urzędy Dzielnic.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Lokalizacje dla wiat wskażą mieszkańcy biorąc udział w konsultacja społecznych/ankiecie organizowanych przez poszczególne Urzędy Dzielnic.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada montaż trzech wiat rowerowych w każdej z 18 dzielnic Warszawy (54 wiaty rowerowe). Wiaty w założeniu projektu powinny stanąć w miejscach położonych wzdłuż linii komunikacji publicznej (pętle tramwajowe/autobusowe, oblegane linie itp.). Wiaty mają ułatwić dojazd do węzłów komunikacyjnych rowerem, bezpieczne zostawienie rowerów i przesiadkę do komunikacji miejskiej.
Opis projektu:
Projekt zakłada montaż trzech wiat rowerowych w każdej z 18 dzielnic Warszawy (54 wiaty rowerowych). Wiaty w założeniu projektu powinny stanąć w miejscach wzdłuż komunikacji publicznej (pętle tramwajowe/autobusowe, oblegane linie itp.). Wiaty mają ułatwić dojazd do węzłów komunikacyjnych rowerem i przesiadkę do komunikacji miejskiej. Lokalizacje dla wiat wskażą mieszkańcy biorąc udział w konsultacja społecznych/ankiecie organizowanych przez poszczególne Urzędy Dzielnic.Kosztorys realizacji projektu:

koszt projektu - 15 tys. zł

koszt postawienia wiaty (1 sztuka) - 35 tys. zł

oznakowanie wiat - 5,4 tys. zł
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu zachęcenie mieszkańców do poruszania się rowerami oraz ułatwienie dojazdu do środków komunikacji miejskiej. Wiaty zapewniają miejsce, gdzie można zostawić rower, przesiąść się do komunikacji i uniknąć np. jego zmoczenia przy niesprzyjających warunkach pogodowych czy wszelkich uszkodzeń.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 910 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • przykładowa wiata rowerowa 1.jpg
  • przykładowa wiata rowerowa 2.jpg
  • przykładowa wiata rowerowa 3.jpg
  • przykładowa wiata rowerowa 4.jpg