Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-06-24 09:06:58
Powrót do projektu

Zbiory dla bibliotek

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy w Dzielnicy Śródmieście ul. Marszałkowska 9/15 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Wszystkie biblioteki publiczne w Dzielnicy Śródmieście

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma zapewnić mieszkańcom dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci płyt muzycznych, filmów oraz gier planszowych. Projekt ma na celu upowszechnianie czytelnictwa wśród wszystkich grup wiekowych zapewniając zakup różnorodnych publikacji.
Opis projektu:
Celem projektu jest zakup nowości książkowych, zbiorów specjalnych oraz gier planszowych.

Zróżnicowanie zakupów dla różnych grup użytkowników. Zaspokojenie potrzeb czytelniczych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych w taki sposób by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Biblioteka jest miejscem odpowiadającym na potrzeby czytelnicze różnych grup wiekowych, pełni nie tylko funkcje edukacyjne ale rozwija pasje i zainteresowania.

Dzięki książce, płycie, filmowi oraz grom planszowym możemy miło spędzić czas i rozwinąć swoje horyzonty.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma służyć upowszechnianiu czytelnictwa, a poprzez różnorodność zakupionych tytułów edukować i rozwijać Czytelników. Nowości wydawnicze to podstawa dobrego działania biblioteki. Projekt ma na celu zapewnienie odpowiedniej oferty nowości wydawniczych mieszkańcom dzielnicy. Stały dostęp nowych zbiorów to walor edukacyjny i kulturowy. Dobrze zaopatrzone biblioteki to atrakcyjny i wartościowy element Śródmieścia. Warto zainwestować w biblioteki, które cieszą się bardzo dużym poparciem mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
koszt projektu wynosi 334500,00 zł

Biblioteka nawiązała kontakt z autorem projektu i zasugerowała wyłączenie z projektu zakup czasopism ze względu na konieczność zapewnienia czytelnikom czasopism już od 2 stycznia 2021 r. Z uwagi na to, że zmieniły się procedury dotyczące przekazania środków finansowych z budżetu obywatelskiego na realizację projektów (m.in. wystąpiła konieczność podpisania umowy z Burmistrzem Dzielnicy oraz konieczność przeprowadzenia rozeznania rynku; w tym zastosowanie trybu zapytania o cenę dostawy), zakup czasopism byłby możliwy dopiero w połowie lutego 2012 roku. Opóźnienie w dostawie czasopism, w takiej instytucji jaką jest biblioteka, jest bardzo niekorzystne dla jej czytelników i użytkowników oczekujących na aktualną ofertę i możliwość skorzystania z dostępu do codziennej prasy przez cały rok.

W związku z powyższym Biblioteka zaproponowała zabezpieczenie środków finansowych na zakup codziennej prasy z dotacji podmiotowej, którą otrzymuje od organizatora.

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
334 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • Załacznik1_Korekta.xls