Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-06-24 09:29:15
Powrót do projektu

Nowy lokal dla Biblioteki Publicznej nr 63.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obręb/działka 1-2-13/cz.dz.ew.23/1. Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej KW WA2M00320092/1. Powierzchnia całkowita 178,50 m2.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Remont budynku przy ul. Pułku AK "Baszta" 5 na potrzeby Biblioteki Publicznej.
Opis projektu:
Przejęcie lokalu przy ul. Pułku AK "Baszta" 5 na potrzeby Biblioteki Publicznej nr 63, obecnie mieszczącej się przy ul. J. Bytnara "Rudego" 27. Budynek posiada swobodny dostęp dogodny dla wszystkich chcących korzystać z biblioteki. Jednak aby można było zacząć działalność biblioteczną konieczny jest gruntowny remont lokalu. Niezbędne będzie również wyposażenie wnętrza (regały na książki, biurka, lady biblioteczne i inne).
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W roku 2013 wypożyczalnia nr 63 została przeniesiona z lokalu przy ul. Baboszewskiej 1 (150 m2) do lokalu przy ul. J. Bytnara "Rudego" 27 (110 m2, z czego 70 m2 przeznaczonych na księgozbiór). Utrudnieniem dla czytelników stała się nie tylko mocno okrojona powierzchnia lecz również dostęp do lokalu. W poprzednim miejscu swobodne dojście umożliwiało osobom starszym i niepełnosprawnym, matkom z dziećmi w wózkach, wypożyczanie książek oraz udział we wszelkiej działalności kulturalnej oferowanej przez bibliotekę. Obecnie schody prowadzące na wysoki parter i domofon są znacznym ograniczeniem dla wielu osób. Warunki lokalowe nie pozwalają na zakup dostatecznej ilości książek mogących zadowolić czytelników. Wszelka działalność kulturalna (spotkania autorskie, wieczory poetyckie, warsztaty dla młodzieży, itp) została wstrzymana. Mimo utrudnień wypożyczalnia stara się zadowolić czytelników, jest to jednak zdecydowanie zbyt uboga oferta. W rozmowach mieszkańcy często poruszają temat biblioteki mając nadzieję na poprawę warunków oraz rozszerzenie działalności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
kosztorys inwestorski, branża budowana - 537500,00

Kosztorys inwestorski, branża elektryczna - 120000,00

Kosztorys inwestorski, branża sanitarna - 160000,00

dokumentacja projektowo kosztorysowa - 45000,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
862 500,00 zł

Dokumenty

Załączniki