Autor projektu - zmiany z 2019-12-26 17:33:26
Powrót do projektu

Ścieżka rowerowo-piesza wzdłuż torów od północno-zachodniej strony PKP Rakowiec

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Mikołaja Drygały na zachód od Grójeckiej. Z dojazdem do ul. Bielskiej, Altowej i Lirowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w śladzie ulicy Mikołaja Drygały po zachodniej stronie PKP Rakowiec.
Opis projektu:
Budowa ścieżko ścieżki asfaltowej rowerowo-pieszej o szerokości minimum 2.5 m. Postawienie na wjazdach znaku C-13 i C-16 z dopiskiem nie "Nie dotyczy dojazdu do posesji". Dopuszcza się także inne oznakowanie, jeśli zostanie uznane one za bardziej trafne na etapie weryfikacji.Droga będzie zajmowała łączyła końcówki ulicy Bielskiej, Altowej i Lirowej, a także cały odcinek Mikołaja Drygały. Ścieżka będzie łączyła się z Grójecką i - jeśli to możliwe - będzie też rampa do przejścia podziemnego pod ulicą Grójecką.Inwestycja ma charakter odtworzeniowy drogi Mikołaja Drygały. Istnieją plany budowy trasy N-S w tym samym miejscu, ale nie zostały one zaplanowane w żadnej z obecnych perspektyw budżetowych.Kosztorys:

382800 zł koszt 957 m^2 drogi pieszo-rowerowej (według ile kosztuje miasto 100 mb za 40k zł)

20000 zł projekt i sygnalizacja
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Lepsze dojście do stacji PKP Rakowiec. Bez : bez błota i dziur. Dostępne dla wózków i rowerów. Pociąg jest jednym z szybszych dojazdów do centrum, ale brakuje wygodnego dojścia do mieszkańców okolicy Włodarzewskiej.Jednocześnie droga ta może być wygodnym skrótem dla rowerzystów jadących pomiędzy Grójecką a uliczkami osiedlowymi Bielska, Altową i Lirową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
402 800,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • plan.png
  • stan_obecny.jpg
  • stan_obecny_od_Grojeckiej.jpg
  • zdjecia_lotnicze_ukosne.png