Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-04-23 15:02:39
Powrót do projektu

Ścieżka rowerowo-piesza wzdłuż torów od północno-zachodniej strony PKP Rakowiec

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Mikołaja Drygały na zachód od Grójeckiej. Z dojazdem do ul. Bielskiej, Altowej i Lirowej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Budowa ścieżki rowerowo-pieszej w śladzie ulicy Mikołaja Drygały po zachodniej stronie PKP Rakowiec.
Opis projektu:
Budowa ścieżki asfaltowej rowerowo-pieszej o szerokości 2.5 m ścieżka rowerowa i 1.5 m chodnik. Postawienie na wjazdach znaku C-13 i C-16 z dopiskiem "Nie dotyczy dojazdu do posesji". Dopuszcza się także inne oznakowanie, jeśli zostanie uznane one za bardziej trafne na etapie weryfikacji.Droga będzie łączyła końcówki ulicy Bielskiej, Altowej i Lirowej, a także cały odcinek Mikołaja Drygały. Ścieżka będzie łączyła się z Grójecką i - jeśli to możliwe - będzie też rampa do przejścia podziemnego pod ulicą Grójecką.Inwestycja ma charakter odtworzeniowy drogi Mikołaja Drygały. Istnieją plany budowy trasy N-S w tym samym miejscu, ale nie zostały one zaplanowane w żadnej z obecnych perspektyw budżetowych.Kosztorys:

150 m długość Mikołaja Drygały

44 m długość odnoga Bielska

50 m długość odnoga Altowa i Lirowa

Razem 294m

294 * 2.5 = 735 m^2 drogi rowerowej

294 * 1.5 = 441 m^ chodnika

367500 zł droga rowerowa (100 mb za 50k zł)

110250 zł chodnik (100 mb za 25k zł)

20000 zł projekt i znaki
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Lepsze dojście do stacji PKP Rakowiec: bez błota i dziur. Dostępne dla wózków i rowerów. Pociąg jest jednym z szybszych dojazdów do centrum, ale brakuje wygodnego dojścia do mieszkańców okolicy Włodarzewskiej.Jednocześnie droga ta może być wygodnym skrótem dla rowerzystów jadących pomiędzy Grójecką a uliczkami osiedlowymi Bielska, Altową i Lirową.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1. Projekt chodnika wraz ze ścieżką rowerową z wszelkimi ew. uzgodnieniami 15.000 zł

2. Prace rozbiórkowe/ przygotowawcze infrastruktury istniejącej 100.000 zł

3. Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową 480.000 zł

4.. Oznakowanie pionowe i poziome oraz oznakowanie z BO i eksploatacja 5.000 zł

Suma kosztów na projekt 600.000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
497 750,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • plan.png
  • stan_obecny.jpg
  • stan_obecny_od_Grojeckiej.jpg
  • zdjecia_lotnicze_ukosne.png