Koordynator w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-06-22 20:36:24
Powrót do projektu

Antysmogowa łąka kwietna wzdłuż Światowida.

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łąka pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a jezdnią ulicy Światowida szerokości 2 metrów i długości 1390 m.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej wzdłuż ulicy Światowida. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.
Opis projektu:
Posianie/posadzenie wieloletnich kwiatów w wybranych miejscach, w których wcześniej rosła wyłącznie trawa. Przykładowe, sugerowane gatunki: warszawianki, chabry, maki, złocienie, jaskry, łubiny, krwawniki i in. (wraz z ich podlewaniem).1) Wykonanie łąki według wytycznych z załącznika pt. „Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej”Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 10 zł/m2

Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 5 zł/m2

Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2

Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 15 zł/m2

Wałowanie terenu: 5 zł/m2Razem koszt za m2: 30 zł2) Tabliczka informacyjna stojąca, niska wysokości 40 cm (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygraffiti o wymiarach 20x30cm) wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika.Razem koszt za sztukę: 400 złRazem całkowity koszt (30 zł x 2780 m2) łąka + 5 tabliczek 5 x 400 zł tabliczka = 85400 zł

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
1) Wykonanie łąki według wytycznych z załącznika pt. „Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej”Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 10 zł/m2

Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 5 zł/m2

Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2

Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 15 zł/m2

Wałowanie terenu: 5 zł/m2Razem koszt za m2: 30 zł2) Tabliczka informacyjna stojąca, niska wysokości 40 cm (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygraffiti o wymiarach 20x30cm) wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika.Razem koszt za sztukę: 400 złRazem całkowity koszt (30 zł x 2780 m2) łąka + 5 tabliczek 5 x 400 zł tabliczka = 85400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
85 400,00 zł

Dokumenty

Załączniki