Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-24 09:25:13
Powrót do projektu

Antysmogowa łąka kwietna wzdłuż Światowida.

status: Trwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Łąka kwietna pomiędzy torowiskiem tramwajowym, a jezdnią ulicy Światowida szerokości 2 metrów i długości 1390 1000 m.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu stworzenie łąki kwietnej wzdłuż ulicy Światowida. Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka poprawi estetykę okolicy zachwycając kolorami i zapachem.
Opis projektu: Posianie/posadzenie
Posianie roślin jednorocznych i wieloletnich kwiatów w wybranych miejscach , w których wcześniej rosła wyłącznie trawametodą wykonania wsiewek w istniejącym trawniku wzdłuż torowiska tramwajowego. Przykładowe, sugerowane gatunki: warszawianki, chabry, maki, złocienie, jaskry, łubiny, krwawniki i in. (wraz z ich podlewaniem). 1) Wykonanie łąki według wytycznych z załącznika pt. „Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej” Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 10 zł/m2 Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 5 zł/m2 Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2 Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 15 zł/m2 Wałowanie terenu: 5 zł/m2 Razem koszt za m2: 30 zł 2) Tabliczka informacyjna stojąca, niska wysokości 40 cm (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygraffiti o wymiarach 20x30cm) wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika. Razem koszt za sztukę: 400 zł Razem całkowity koszt (30 zł x 2780 m2) łąka + 5 tabliczek 5 x 400 zł tabliczka = 85400 złŁąka zostanie oznakowana tabliczkami informacyjnymi.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W świetle zachodzących zmian w przyrodzie miasta stają się enklawami życia wielu rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Łąki kwietne będące synonimem bioróżnorodności dają mieszkańcom możliwość bliższego obcowania z naturą a naukowcom możliwość prowadzenia badań nad zależnościami panującymi między dzikimi roślinami i owadami zapylającymi w mieście. Sprawdzają się również jako rezerwuary wody opadowej w glebie, która dzięki zacienieniu roślin powoli odparowuje z powierzchni gruntu. Wysokie kwitnące rośliny stanowią barierę wyłapującą pyły z powietrza przez co ograniczony jest poziom smogu w mieście. Łąka kwietna jest także ekonomicznie uzasadnioną alternatywą dla miejskich trawników. Oszczędności pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie do jednego lub dwóch zabiegów koszenia w sezonie. Nie wymagają podlewania ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na wodę roślin kwitnących niż traw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu: 1) Wykonanie łąki według wytycznych z załącznika pt. „Wykonanie i utrzymanie łąki kwietnej” Zrywanie i wywóz (utylizacja) darni: 10 zł/m2 Spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego: 5 zł/m2 Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie: 5 zł/m2 Wysiew nasion z materiałem wypełniającym: 15 zł/m2 Wałowanie terenu: 5 zł/m2 Razem koszt za m2: 30 zł 2) Tabliczka informacyjna stojąca, niska wysokości 40 cm (proponowany koszt obejmuje PCV oklejoną folią antygraffiti o wymiarach 20x30cm) wkopywana wraz z opracowaniem tekstu przez botanika. Razem koszt za sztukę: 400 zł Razem całkowity koszt (30 zł x 2780 m2) łąka + 5 tabliczek 5 x 400 zł tabliczka = 85400
Wysianie łąki kwietnej wraz z roczną pielęgnacją – 40 zł/m2

Tabliczka informacyjna – 400 zł/szt.Koszt całkowity: 82 000 zł

Wysianie łąki kwietnej -1000m x 2m x 40 zł = 80 000 zł

Ustawienie tabliczek - 5 szt. x 400 zł = 2 000Szacunkowy koszt realizacji projektu: 85 400
82 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki