Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-06-16 12:39:02
Powrót do projektu

Cykl szkoleń informacyjnych dla nauczycieli oraz praktycznych warsztatów szkoleniowych dla rodziców na temat: Kontrola rodzicielska na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach).

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70 (Sala Sesji)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Urząd Dzielnicy Bemowo może wskazać inny odpowiedni obiekt lub obiekty do organizacji spotkań.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wspomóc rodziców (przy udziale wychowawców i nauczycieli szkolnych) w procesie wychowawczym poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie uruchomienia i korzystania z programów o funkcji kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach) wykorzystywanych przez ich dzieci.
Opis projektu:
Projekt skierowany jest głównie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na poziomie szkoły podstawowej i średniej) na terenie dzielnicy Bemowo. Projekt składa się z kilku elementów i działań. Pierwszym elementem projektu powinna być wykonana na stronie Dzielnicy Bemowa zakładka informacyjna będzie wykonana przez prowadzącego warsztaty prezentacja multimedialna stanowiąca zwięzłe kompendium wiedzy na temat "Kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach)". Zakładka Prezentacja powinna być pomocą dla rodziców i służyć do samodzielnego (przystępnego) zapoznania się przez zainteresowanych z tematem. Przygotowana zakładka powinna Powinna poruszać aspekt prawny, psychologiczny, socjologiczny i techniczny (warsztatowy) zagadnienia. Zakładka w trakcie realizacji projektu powinna być aktualizowana o zagadnienia i problemy zgłaszane przez uczestników projektuW trakcie prowadzonych warsztatów wykonawca będzie mógł uzupełniać informacje w prezentacji o ewentualne zgłaszane uwagi lub rozszerzyć zagadnienie. Przygotowana prezentacja zostanie przekazana do szkół z terenu Dzielnicy Bemowo do wykorzystania na lekcjach. Prezentacja może być bez ograniczeń i bezpłatnie rozpowszechniana i wykorzystywana w celach dydaktycznych, również poza dzielnicą Bemowo.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z nauczycielamiwychowawcami klas lub psychologami szkolnymi, a następnie warsztatów z rodzicami na temat "Kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach)". Elementem uzupełniającym projektu powinna być akcja promocyjna Dzielnicy Bemowo jako jednej z pierwszych, gdzie aktywnie zajęto się społecznym tematem: "Kontroli rodzicielskiej w smartfonach i na tabletach". Akcję promocji projektu powinno się prowadzić od rozpoczęcia do jego zakończenia. Akcja promocyjna Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu i zajęć będzie dostępna na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo. W ten sposób informacja powinna dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców Bemowa. Całość projektu byłaby realizowana na bazie pomieszczeń dzielnicy Warsztaty dla nauczycieli i rodziców odbywać się będą prawdopodobnie w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy Bemowo. W pierwszej kolejności przeprowadzone byłyby spotkania informacyjne warsztaty z nauczycielami wychowawcami (wychowawcamipedagogami) z placówek oświatowych Bemowa. Następnie wychowawcy i nauczyciele w ramach programowych spotkań z rodzicami wychowanków i uczniów przekazywaliby nabytą wiedzę o potrzebie lub możliwości udziału rodziców w organizowanych warsztatach na temat kontroli rodzicielskiej w urządzeniach mobilnych. Szkolenia i warsztaty odbywałyby się cyklicznie w dzielnicy Bemowo w okresie obowiązku szkolnego przypadającym na 2021 rok. Koszt projektu szacowany na 20 000 zł obejmuje: stworzenie i aktualizację materiałów informacyjnych do zakładki zamieszczonej na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo, organizację i przeprowadzenie do 20 warsztatów (w tym do 4 z nauczycielami i 16 z rodzicami) oraz koszty promocji prowadzonego projektuZgłoszenia rodziców chętnych do udziału w warsztatach będą się odbywać we współpracy ze szkołami. Grupy rodziców na warsztatach nie będą większe niż 30 osób. Warsztaty odbywać się będą w trakcie roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022, jednak nie dłużej niż do końca listopada 2021 r.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Smartfon i tablet w rękach dziecka gwarantują świetną zabawę i efektywną naukę. Jednak nieograniczony i niekontrolowany dostęp dzieci do tych urządzeń oraz sieci Internet powoduje powstawanie niekorzystnych zjawisk i problemów w procesie wychowania. Aby tego uniknąć i uchronić dzieci oraz siebie przed czyhającymi zagrożeniami rozsądne byłoby czasami aktywować "kontrolę rodzicielską". Wielu rodziców nadal jednak nie wie, że taka możliwość istnieje lub nie potrafi z niej skorzystać. Projekt ma na celu wspomóc rodziców w procesie wychowawczym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt obejmuje:

- stworzenie i aktualizację prezentacji multimedialnej,

- organizację i przeprowadzenie do 15 warsztatów (w tym ok. 5 z nauczycielami i ok. 10 z rodzicami)

- koszty promocji i oznakowania prowadzonego projektu (plakaty).

Szacunkowy koszt realizacji projektu:

20 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki