Koordynator w Dzielnicy Bemowo - zmiany z 2020-08-11 09:55:15
Powrót do projektu

Cykl szkoleń informacyjnych dla nauczycieli oraz praktycznych warsztatów szkoleniowych dla rodziców na temat: Kontrola rodzicielska na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach).

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 70 (Sala Sesji)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt ma na celu wspomóc rodziców (przy udziale wychowawców i nauczycieli szkolnych) w procesie wychowawczym poprzez wyposażenie ich w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie uruchomienia i korzystania z programów o funkcji kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach) wykorzystywanych przez ich dzieci.
Opis projektu:
Projekt skierowany jest głównie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na terenie dzielnicy Bemowo. Projekt składa się z kilku elementów i działań. Pierwszym elementem projektu będzie wykonana przez prowadzącego warsztaty prezentacja multimedialna stanowiąca zwięzłe kompendium wiedzy na temat "Kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach)". Prezentacja powinna być pomocą dla rodziców i służyć do samodzielnego (przystępnego) zapoznania się przez zainteresowanych z tematem. Powinna poruszać aspekt prawny, psychologiczny, socjologiczny i techniczny (warsztatowy) zagadnienia. W trakcie prowadzonych warsztatów wykonawca będzie mógł uzupełniać informacje w prezentacji o ewentualne zgłaszane uwagi lub rozszerzyć zagadnienie. Przygotowana prezentacja zostanie przekazana do szkół z terenu Dzielnicy Bemowo do wykorzystania na lekcjach. Prezentacja może być bez ograniczeń i bezpłatnie rozpowszechniana i wykorzystywana w celach dydaktycznych, również poza dzielnicą Bemowo.

Projekt przewiduje również przeprowadzenie szkoleń informacyjnych z wychowawcami klas lub psychologami szkolnymi, a następnie warsztatów z rodzicami na temat "Kontroli rodzicielskiej na mobilnych urządzeniach (smartfonach i tabletach)". Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu i zajęć będzie dostępna na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo. W ten sposób informacja powinna dotrzeć do jak najszerszej liczby mieszkańców Bemowa. Warsztaty dla nauczycieli i rodziców odbywać się będą prawdopodobnie w pomieszczeniach Urzędu Dzielnicy Bemowo. W pierwszej kolejności przeprowadzone byłyby warsztaty z wychowawcami (pedagogami) z placówek oświatowych Bemowa. Zgłoszenia rodziców chętnych do udziału w warsztatach będą się odbywać we współpracy ze szkołami. Grupy rodziców na warsztatach nie będą większe niż 30 osób. Warsztaty odbywać się będą w trakcie roku szkolnego 2020/2021 oraz 2021/2022, jednak nie dłużej niż do końca listopada 2021 r.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Smartfon i tablet w rękach dziecka gwarantują świetną zabawę i efektywną naukę. Jednak nieograniczony i niekontrolowany dostęp dzieci do tych urządzeń oraz sieci Internet powoduje powstawanie niekorzystnych zjawisk i problemów w procesie wychowania. Aby tego uniknąć i uchronić dzieci oraz siebie przed czyhającymi zagrożeniami rozsądne byłoby czasami aktywować "kontrolę rodzicielską". Wielu rodziców nadal jednak nie wie, że taka możliwość istnieje lub nie potrafi z niej skorzystać. Projekt ma na celu wspomóc rodziców w procesie wychowawczym poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dorośli

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Projekt obejmuje:

- stworzenie i aktualizację prezentacji multimedialnej,

- organizację i przeprowadzenie do 15 warsztatów (w tym ok. 5 z nauczycielami i ok. 10 z rodzicami)

- koszty promocji i oznakowania prowadzonego projektu (plakaty).

Szacunkowy koszt realizacji projektu:

20 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki