Autor projektu - zmiany z 2020-01-19 22:14:19
Powrót do projektu

Ratujemy staw przy Dolnej

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:

Skarpa Warszawska,Dolna, Konduktorska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Staw przy ul Dolnej /Skarpa Warszawska,Dolna, Konduktorska/

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
/ Oczyszczenie stawu

2/ Odmulenie

3/ Pogłębienie.

4/ Uporządkowanie brzegu

5/ 4 ławki i 4 kosze

6/ Ochrona

7/ Stworzenie regulaminu /tablica/

8/ Tablica o dokarmianiu kaczek

9/ Wykonanie wokół stawu ścieżki, z nawierzchni mineralnej

Opis projektu:
1/ Oczyszczenie stawu że śmieci, oraz z 2/3 trzcin wraz z warstwą korzeniowa

2/ Odmulenie

3/ Pogłębienie. Z urobku proponujemy stworzenie nasypu

4/ Uporządkowanie, podwyższenie brzegu od frontu stawu /ok 20m/ (Podwyższenie, wyrównanie brzegu powstrzyma wypływ wody na pobliską łąkę, a zarazem przyczyni się do zatrzymania wody w granicach brzegowych stawu i zapobiegnie jego wysychaniu

5/ 4 ławki i 4 kosze

6/ Ochrona /strażnik /

7/ Stworzenie regulaminu /tablica/

8/ Tablica o dokarmianiu kaczek

9/ Wykonanie wokół stawu ścieżki, z nawierzchni mineralnej

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest uratowanie stawu, który jest niedoceniony, trochę zapomniany, a obecnie zdewastowany. Staw praktycznie pozbawiony jest wody, w większości zarośnięty trzciną, pełen odpadów i nieczystości, a woda przypomina bajoro brudnej wody i mułu. Taki stan wody przyczynia się też, do powstawania przyduchy, w wyniku której padają ryby, giną płazy, które są pod ochroną.

Zamierzeniem projektu jest przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, wzrostu bioróżnorodności i poprawy warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim. Ważne jest by utrzymać tereny lęgowe ptactwa ( kaczka krzyżówka, łyska, kurka wodna ( zdarzało się i gniazdo łabędzi) )

W Warszawie praktycznie nie ma takich miejsc, które fascynują swoją dzikością. Przywrócenie świetności stawu, przyczyni się do uatrakcyjnienia tego zielonego zakątka, pozwoli mieszkańcom na obcowanie z naturalnym pięknem przyrody, a dzielnicy przybędzie unikatowe miejsce, którego próżno szukać w naszej stolicy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
300 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki