Zarząd Zieleni - zmiany z 2020-06-23 10:34:10
Powrót do projektu

Ratujemy staw przy Dolnej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:

Skarpa Warszawska,Dolna, Konduktorska
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Staw przy ul Dolnej /Skarpa Warszawska,Dolna, Konduktorska/

Dane projektu

Skrócony opis projektu: /
1/ Oczyszczenie stawu 2/ Odmulenie 3/ Pogłębienie. 4/ Uporządkowanie brzegu 5/ 4 ławki i 4 kosze 6/ Ochrona 7/ Stworzenie regulaminu /tablica/ 8/ Tablica o dokarmianiu kaczek 9/ z odpadów wielkogabarytowych,

2/ Redukcja osadów dennych i zanieczyszczeń wody za pomocą ekologicznych preparatów bakteryjnych,

3/ Dosadzenie roślin wodnych, które wzbogaciłyby florę zbiornika i pozytywnie wpłynęły na jego możliwości samooczyszczania,

4/ Usunięcie 1/3 trzcin,

5/ Posadzenie krzewów stanowiących dodatkową ochronę dla ptaków gniazdujących w trzcinowiskach,

6/ Ustawienie 4 ławek i 4 koszy,

7/ Montaż tablicy o dokarmianiu kaczek,

8/ Wykonanie wokół stawu ścieżki , z nawierzchni mineralnej.

Opis projektu:
Projekt obejmuje:

1/ Oczyszczenie stawu że śmieci, oraz z 2/3 trzcin wraz z warstwą korzeniowa 2/ Odmulenie 3/ Pogłębienie. Z urobku proponujemy stworzenie nasypu 4/ Uporządkowanie, podwyższenie brzegu od frontu stawu /ok 20m/ (Podwyższenie, wyrównanie brzegu powstrzyma wypływ wody na pobliską łąkę, a zarazem przyczyni się do zatrzymania wody w granicach brzegowych stawu i zapobiegnie jego wysychaniu 5/ 4 ławki i 4 kosze 6/ Ochrona /strażnik / 7/ Stworzenie regulaminu /tablica/ 8/ Tablica o dokarmianiu kaczek 9/ Wykonanie wokół stawu ścieżki, z nawierzchni mineralnej z odpadów wielkogabarytowych,

2/ Redukcję osadów dennych i zanieczyszczeń wody za pomocą ekologicznych preparatów bakteryjnych,

3/ Dosadzenie roślin wodnych, które wzbogaciłyby florę zbiornika i pozytywnie wpłynęły na jego możliwości samooczyszczania,

4/ Usunięcie 1/3 trzcin,

5/ Posadzenie krzewów stanowiących dodatkową ochronę dla ptaków gniazdujących w trzcinowiskach,

6/ Ustawienie 4 ławek i 4 koszy,

7/ Montaż tablicy o dokarmianiu kaczek,

8/ Wykonanie wokół stawu ścieżki z nawierzchni mineralnej. Rysunek przedstawiający przebieg ścieżki zawierają załączniki graficzne.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Celem projektu jest uratowanie stawu, który jest niedoceniony, trochę zapomniany, a obecnie zdewastowany. Staw praktycznie pozbawiony jest wody, w większości zarośnięty trzciną, pełen odpadów i nieczystości, a woda przypomina bajoro brudnej wody i mułu. Taki stan wody przyczynia się też, do powstawania przyduchy, w wyniku której padają ryby, giną płazy, które są pod ochroną.

Zamierzeniem projektu jest przywrócenie walorów przyrodniczych stawu, wzrostu bioróżnorodności i poprawy warunków bytowania zwierząt i ptaków w środowisku miejskim. Ważne jest by utrzymać tereny lęgowe ptactwa ( kaczka krzyżówka, łyska, kurka wodna ( zdarzało się i gniazdo łabędzi)).

W Warszawie praktycznie nie ma takich miejsc, które fascynują swoją dzikością. Przywrócenie świetności stawu, przyczyni się do uatrakcyjnienia tego zielonego zakątka, pozwoli mieszkańcom na obcowanie z naturalnym pięknem przyrody, a dzielnicy przybędzie unikatowe miejsce, którego próżno szukać w naszej stolicy

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Kosztorys w odrębnym załączniku.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300
140 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • 1579422171_zgoda_1_16673_56208.jpg
 • 1579422171_zgoda_2_16673_52678.jpg
 • 1579422171_zgoda_3_16673_26255.jpg
 • 1579422171_zgoda_4_16673_95027.jpg
 • 1579422171_zgoda_5_16673_62044.jpg