Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wola - zmiany z 2020-06-22 12:21:59
Powrót do projektu

Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Księcia Janusza (dokładna lokalizacja na dołączone mapce)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Oświetlenie istniejącego toru rowerowego zbudowanego w 2017 roku z budżetu partycypacyjnego oraz rozbudowanego w 2019 roku również z budżetu partycypacyjnego. Lokalizacja zaznaczona na dołączonej mapce.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Latarnie, o słupach wyglądem przypominające brzozy, oświetlające tor rowerowy w parku Księcia Janusza. Oświetlenie uruchamiane czasowo przez użytkowników.
Opis projektu:
Projekt polega na oświetleniu istniejącego toru rowerowego w parku Księcia Janusza.

Realizacja będzie polegała na zamontowaniu dodatkowych latarni w rejonie toru. Projekt zakłada użycie słupów latarni wyglądem przypominających brzozę, aby nawiązać do parkowego charakteru tego miejsca i nie zmniejszać atrakcyjności wizualnej okolic toru rowerowego.Rozmieszczenie oraz wysokość latarni zostanie dobrana tak, aby z jednej strony tor został w miarę równomiernie oświetlony a z drugiej strony, aby źródła światła nie oślepiały użytkowników i przechodniów. Założenia techniczne do zweryfikowania przez wykonawcę projektu to: 75lx/m2 przy równomierności min 0,5 – wysokość słupów około 9m.Zakłada się użycie energooszczędnych źródeł światła LED oraz możliwość sterowania oświetleniem przez użytkowników. Sterowanie to będzie zrealizowane przez przycisk uruchamiający światła na określony czas lub aplikację mobilną sterującą oświetleniem.

Pozwoli to znacząco obniżyć koszty zużycia energii, ponieważ oświetlenie będzie świeciło tylko wtedy, gdy będą potrzebowali tego użytkownicy, a nie stale po zapadnięciu zmroku (tak jak to odbywa się przy klasycznym oświetleniu miejskim). Administrator obiektu może zablokować oświetlenie po określonej godzinie np 22:00.Proponowane słupy latarni wyglądem przypominające brzozę są wykonane z półprzeźroczystego kompozytu co pozwala na umieszczenie dodatkowego oświetlenia ich wnętrza. Oświetlenie samych słupów paliło będzie się zawsze po zmierzchu (uruchamiane łącznie z oświetleniem całego parku) co będzie stanowiło dodatkową i ciekawą ozdobę parku.Przykładowe tego typu latarnie można zobaczyć na zdjęciach dołączonych do projektu lub na stacji SKM Koło.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Tor rowerowy dostępny jest praktycznie przez cały rok, korzystanie z niego wyklucza tylko leżący śnieg (a tego z roku na rok coraz mniej) oraz brak oświetlenia po zapadnięciu zmroku. W okresie jesienno-zimowym ciemno robi się bardzo wcześnie, przez co dostępność toru jest mocno ograniczona. Po rozbudowie atrakcyjność toru dla użytkowników znacząco wzrosła, co przyciąga nie tylko mieszkańców naszej dzielnicy. Oświetlenie toru pozwoliłoby wydłużyć godziny dostępności toru i bardziej równomiernie rozłożyć jego obciążenie. Poprawi to zarówno bezpieczeństwo jak i przyjemność z korzystania z obiektu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt 6 szt. latarni z LED - 90 000zł

Koszt montażu 9000zł

Koszt dokumentacji projektowej z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji niezbędnych do realizacji - 24 000zł

Koszt szafy sterowniczej ze sterownikiem - 7000zł

Całkowity koszt 130 000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
130 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • slup_latarni_typu_brzoza.jpg
  • zdjecie_pogladowe_innego_oswietlonego_obiektu.jpg
  • lokalizacja_projektu.png