Koordynator w Dzielnicy Praga-Południe - zmiany z 2020-08-13 15:26:07
Powrót do projektu

Monitoring ronda Szendzielarza.

status: ZgłoszonyDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rondo Szendzielarza.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rondo Szendzielarza.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Zakres prac obejmować miałbym instalację 2-4 kamer z czujnikiem ruchu zlokalizowanych obok Ronda Szendzielarza wraz z budową kanalizacji teletechnicznej jeśli zajdzie taka konieczność.
Opis projektu:
Zakres prowadzonych prac obejmować ma instalację 2 lub 4 zewnętrznych kamer wizyjnych obok Ronda Szendzielarza wraz z budową kanalizacji teletechnicznej jeśli zajdzie taka konieczność. Kamery powinny być rozmieszczone tak aby mieć dobry widok na rondo a w szczególności tablice rejestracyjne pojazdów z niego korzystających. Najdogodniejsze punkty znajdują sie na pasie wzdłuż ul. Poligonowej oraz na wyspie pośrodku ronda. Sugerowana odległość od poziomu powierzchni jezdni to 3-4 metry. W celu zapewnienia wystarczającej jakości obrazu sugerowana odległość masztu lub zamiennej podstawy kamery od pasa jezdni nie powinna być większa niż 8 metrów. Sugerowana cena detaliczna kamery to ok. 500 złotych. Przewidywane zużycie energii elektrycznej samych kamer plasuje się na poziomie ok 12W. Zwyczajowo gwarancja na tego typu urządzenia obejmuje od dwóch do trzech lat. Żywotność sprzętu tum samym oceniana jest na 2-3 lata a po tym okresie niewykluczona może być konieczność poważniejszych prac konserwatorskich lub wymiany.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Po konsultacjach m.in. z Policją oraz okolicznymi mieszkańcami podjęto inicjatywę zmierzającą do poprawy bezpieczeństwa publicznego polegającą na budowie systemu monitoringu wizyjnego. Uznano, że monitoring wizyjny stanowi doskonałe narzędzie zwiększające szansę na wykrycie przestępstw i wykroczeń już w momencie ich popełniania. Budowa systemu monitoringu wizyjnego byłaby projektem wspierającym realizację innych działań z zakresu bezpieczeństwa , a celem jest zapobieganie niszczeniu pozytywnych skutków tych działań. Projekt ma na celu wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców dzielnicy, a także osób przyjezdnych czy też pracujących w okolicy ronda (np. w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga W Warszawie) lub bezpośrednio korzystających z niego podczas jazdy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Wykonanie zadania 80000zł.

Eksploatacja 1000zł

Razem 81000zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
81 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • 20200120_213136.jpg