wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-04-22 13:28:07
Powrót do projektu

Zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Warszawie,

ul.Gościniec 53

00-704 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć z robotyki dla uczniów szkół podstawowych.
Opis projektu:
Projekt zakłada zorganizowanie bezpłatnych zajęć z robotyki dla uczniów szkół podstawowych. Jest to kontynuacja projektu z roku 2019, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Zajęcia będą się odbywały w grupach max 14 osobowych w czterech turach.

Z zajęć będą mogły skorzystać 56 osoby.

Czas trwania zajęć to 2 godziny lekcyjne.

Zajęcia zostaną zorganizowane i przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która dysponuje własnym sprzętem komputerowym oraz zestawami edukacyjnymi np. LEGO Mindstorms, WeDo, dostosowanymi do danej grupy wiekowej.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Robotyka jest wspaniałą dziedziną rozwijającą umysł dzieci, która bardzo zainteresowała młodych mieszkańców Siekierek. Zajęcia z robotyki to kontynuacja projektu BP, który realizowany był w roku 2019. Zajęcia przyciągnęły masę chętnych i sprawiają dzieciom dużo radości.

Celem zajęć jest edukacja i popularyzowanie nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży w środowisku nowych technologii.

Na zajęciach uczestnicy uczą się konstruować i programować roboty, w przyjaznej i wesołej atmosferze. Łącząc zabawę z nauką, można przekazywać dzieciom wiedzę techniczną, w przystępny sposób.Dlaczego warto wybrać zajęcia z robotyki:

-rozwijają motorykę rąk,

-ćwiczą pamięć,

-uczą twórczego, logicznego i przestrzennego myślenia,

-uczą otwartości i odblokowują dzieci nieśmiałe,

-uczą pracy w zespole

-to okazja do zdobycia i poszerzenia wiedzy, zainteresowań z zakresu nauk ścisłych – fizyki, mechaniki, informatyki.

Informacja o możliwości korzystania z projektu będzie umieszczona na stronie internetowej placówki, Urzędu Dzielnicy Mokotów oraz na terenie placówki i w miejscach widocznych dla jak największej liczby mieszkańców. Będzie też ogłoszenie w Gazecie Siekierkowskiej (4x - przed rozpoczęciem każdego cyklu).

Zapisy będą odbywały się drogą mailową lub telefoniczną placówki, która to będzie organizowała, ważna kolejność zgłoszeń. Informacja o zajęciach powinna się pojawić po ustaleniu terminu zajęć, co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć dla każdej grupy wiekowej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Koszt 1 zajęć 600 zł

Koszt przeprowadzenia wszystkich zajęć przez firmę zewnętrzną to 600 zł x 12 x 4 = 28.800 zł

Koszty mediów i obsługi 2.700 zł

Ogłoszenia (gazeta Siekierkowska + plakaty) 2.000 zł, 1 ogłoszenie w Gazecie na pół strony to 500 zł

Razem 34.000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 30
34 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki