Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-08-06 13:44:22
Powrót do projektu
CeraMAGICZNE

CeraMagiczne - Warsztaty ceramiczne dla mieszkańców Ursynowa - integracja dzieci, rodzin i osób starszych

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przedszkole nr 50

ul. Hirszfelda 11

02-776 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Istniejąca pracownia ceramiczna w ramach infrastruktury Przedszkola nr 50

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Warsztaty z ceramiki artystycznej dla mieszkańców Ursynowa. Cykl zajęć dla dzieci, rodzin oraz seniorów w naszej (istniejącej!) lokalnej pracowni ceramicznej. W ramach warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawowymi technikami samodzielnego wytwarzania ceramiki i zrealizują swoje projekty. Zajęcia są formą arteterapii, terapii integracji sensorycznej, integracji lokalnej społeczności oraz aktywizacji seniorów.
Opis projektu:
W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl warsztatów dla różnych grup wiekowych. Grupy odbiorców to: dzieci w wieku przedszkolnym, rodziny wraz z dziećmi, dorośli (dedykowana grupa dla osób starszych).Każdy warsztat składa się z kilku zajęć - tak, by uczestnicy mogli przygotować pełnowartościowe prace z ceramiki (minimalnie w ramach dwóch zajęć: wypał na biskwit, wypał szkliw). W ramach zajęć uczestnicy będą mieli możliwość zapoznać się z podstawowymi technikami wytwarzania prac z ceramiki - praca z gliną, techniki zdobień, techniki wypału, praca ze szkliwami, techniki wypału szkliw, tworzenie biżuterii ceramicznej.ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Rekrutacja:

Rekrutacja odbywa się po zaanonsowaniu dostępności warsztatów - przy pomocy ogłoszeń rozklejanych w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przychodnie, przedszkola), na stronie internetowej przedszkola i/lub w mediach społecznościowych zrzeszających mieszkańców Ursynowa.

Rekrutacja będzie odbywać się drogą mailową - na dedykowaną skrzynkę mailową, a w przypadku grup zorganizowanych drogą telefoniczną (celem skoordynowania godzin warsztatów).Uczestnicy:

Odbiorcy projektu przynależą do trzech grup - dzieci wraz z opiekunami (rodziny), dzieci w ramach zorganizowanych grup z jednym opiekunem (np. grupy przedszkolne, dzieci w edukacji domowej, itp.), osoby starsze (indywidualnie). Dla każdej z grup uczestniczących w zajęciach musi zostać przygotowany indywidualny program zajęć, dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych odbiorcy.Liczebność grup:

Grupy rodzinne: około 10 rodzin w ramach zajęć

Grupy dziecięce: około 20 dzieci

Grupy seniorskie: około 25 osóbRealizacja pojedynczego cyklu zajęć:

W ramach projektu zorganizowanych zostanie 12 kursów (cykli zajęć), w proporcjach: 6 dziecięcych, 4 rodzinne, 2 seniorskie.

Pojedynczy cykl zajęć ma formułę zależną od wieku odbiorcy. Przewiduje się, że grupy dziecięce powinny spędzić w pracowni 4 godziny w 4 sesjach, grupy rodzinne 4 godziny w 4 sesjach, grupy seniorów 4 godziny w dwóch sesjach.

Przewidywany czas pracy szacowany jest z uwzględnieniem zdolności młodszych dzieci do skupiania uwagi.

Grupy dziecięce wymagają obecności dwóch instruktorów w trakcie czasu trwania zajęć. Grupy rodzinne oraz seniorskie mogą realizować warsztaty w obecności jednego instruktora.Szczegółowa rozpiska warsztatów:

Prowadzący warsztaty przygotuje program zajęć umożliwiający uczestnikom poznanie podstawowych technik wyrobu ceramiki. W ramach pojedynczego kursu/cyklu uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość przygotować co najmniej dwa pełnowartościowe wyroby ceramiczne - czyli poznają pełen proces produkcji od gliny, przez wypał na biskwit po dekorowanie szkliwami oraz wypał szkliw. Dwukrotne przejście całej ścieżki produkcji, od gliny po finalną pracę szkliwioną umożliwia wypróbowanie różnorodnych technik tworzenia brył i zdobienia.W gestii prowadzącego będzie przygotowanie zajęć, przeprowadzenie ich, a następnie opieka nad przygotowanymi pracami. Prace muszą zostać wysuszone, załadowane do pieca, wypalone (każdy wyrób dwukrotnie: na biskwit oraz wypał szkliwa) oraz rozładowane. Nadzór nad piecem w czasie wypału oraz jego konserwacja po wypale będzie w zakresie prac instruktorów warsztatów.Kosztorys:

Pełen kosztorys projektu znajduje się w załączonym pliku. Koszty zostały podzielone na trzy kategorie:

1) koszty związane z obsługą warsztatów (instruktorzy, personel sprzątający, dozorca)

2) koszty związane z zapewnieniem materiałów dla uczestników warsztatów (glina, szkliwa, chemia do wypału, koszty wypału w piecu elektrycznym, itp.)

3) koszty związane z koniecznością przystosowania istniejącej pracowni do zwiększonej liczby korzystających

Projektowanie uniwersalne:
Nie
Projektowanie uniwersalne - uzasadnienie:
Dostęp do pracowni ceramicznej wymaga wejścia/zejścia po schodach.
Uzasadnienie realizacji projektu:
Myślą przewodnią proponowanych zajęć jest zapewnienie różnym grupom wiekowym możliwości rozwoju osobistego:

- dzieci uzyskają wsparcie w zakresie integracji sensorycznej, terapii ręki, edukację przez kontakt ze sztuką

- dorośli wraz z dziećmi zyskają sposób wspólnego, aktywnego i twórczego spędzania czasu - jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącego zjawiska "izolowania się w cyfrowym świecie"

- ceramika dla osób starszych jest formą rehabilitacji układu ruchu oraz formą włączania emerytów do aktywności społecznejIstniejąca infrastruktura pracowni ceramicznej przy przedszkolu nr 50 przy ul. Hirszfelda 11 umożliwia już uruchomienie zajęć z ceramiki oraz wypał prac na miejscu. Potrzebne są nieznaczne dodatkowe nakłady finansowe konieczne dla akomodacji większej liczby korzystających z pracowni. Lokalizacja w ramach infrastruktury przyległej do przedszkola ułatwia logistykę organizacji zajęć dla grup dziecięcych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • kultura
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 12 cykli zajęć ceramicznych z podziałem na kategorie: dzieci, rodziny i seniorzy. Kosztorys: honorariów dla instruktorów - 18 500,00, materiały do zajęć - 14 950,00 zł, wyposażenie pracowni - 11 550,00 zł. Całkowity koszt wynosi 45 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • CeraMAGICZNE kosztorys projektu.pdf
  • istniejaca pracownia.jpg
  • dotychczasowe prace ceramiczne.jpg