Koordynator w dzielnicy Białołęka - zmiany z 2020-08-17 12:54:28
Powrót do projektu

Doświetlenie części ścieżki rowerowej przy szkole podstawowej nr 368 od ulicy Ostródzkiej

status: Trwa ocenaDopuszczony do głosowania


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Ostrodzka
Ostródzka, Warzelnicza
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt i budowa ścieżki "Polscy olimpijczycy" wzdłuż ciągu pieszo- rowerowego zlokalizowanego w północnej części działki nr 101 obręb 41625 z ławkami i lampami solarnymi. Z inwestycji będą mogli korzystać nauczyciele i uczniowie szkół, wychowankowie przedszkoli, mieszkańcy. Projekt pozwoli doświetlić część ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przylegającego do terenów szkolnych.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Ciąg pieszo-rowerowy stanowi dobre miejsce spacerów rodziców z dziećmi oraz drogę do i ze szkoły uczniów. Obecnie ciąg pieszo-rowerowy nie ma żadnego oświetlenia, co powoduje brak możliwości korzystania z niego po zmroku.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Dokumentacja projektowa, latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci, oznakowanie - 183.300,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
183 300,00 zł

Dokumenty

Załączniki