Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów - zmiany z 2020-05-07 11:54:18
Powrót do projektu

Ogrody Baczyńskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Obszar pomiędzy budynkami Iwicka 47a-b i 52, Sielecka 50, Sielecka 52, Badowska 15.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Sąsiednia ulica (ul. Hołówki) była miejscem zamieszkania K.K. Baczyńskiego. W okolicy znajdowało się również dowództwo Powstania Warszawskiego rejonu Sielce.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada stworzenie zielonego skweru utworzonego z elementów sadów owocowych i ogrodu społecznościowego. Planowane są nowe nasadzenia drzew oraz stworzenie infrastruktury ogrodowej. Powstanie Ogrodów ma również na celu uczczenie setnej rocznicy urodzin zamieszkałego w okolicy Krzysztofa K. Baczyńskiego.
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie zielonego skweru z elementami ogrodu społecznościowego i strefą społeczną.Ogrody docelowo podzielone będą na 3 strefy:

A) zieloną, powstałą w wyniku rewitalizacji istniejących obszarów zielonych i nowych nasadzeń drzew owocowych.

B) społeczną, gdzie będzie można odpocząć i gdzie będą odbywały się wydarzenia edukacyjno-kulturalne, integrujące społeczność lokalną.

C) ogród społecznościowy, w którym mieszkańcy uprawiać będą owoce i warzywa.Celem projektu jest stworzenie naturalnej, otwartej przestrzeni, którą zapełniać będą sąsiedzkie inicjatywy i wspólna praca mieszkańców. Miejsce ma promować zdrowy styl życia (edukacja ekologiczna skupiona wokół wspólnego ogrodu). Ma to być również miejsce do organizacji plenerowych wydarzeń kulturalnych pikniki sąsiedzkie, wystawy, twórcze warsztaty. Na Mokotowie nie brakuje ciekawych inicjatyw, natomiast nie ma odpowiedniej infrastruktury do ich organizacji.Dodatkowo projekt ma na celu połączenie w jedną całość oddolnych i miejskich inicjatyw przeprowadzanych w zeszłych latach: ogrody miejskie, miejskie łąki, nasadzenia drzew owocowych.

Nazwa „Ogrody Baczyńskiego” nawiązuje do miejsca zamieszkania K.K. Baczyńskiego na sąsiedniej ulicy Hołówki.Projekt zakłada:

1) Nasadzenie około 12 sadzonek drzew owocowych (wiśnie, jabłonie, czereśnie).

2) Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych

3) Rozbiórka przeszkód komunikacyjnych, takich jak nie spełniających swoich funkcji pozostałości płotów i ogrodzeń

4) Budowa podwyższonych rabatek w postaci sześciu podwyższonych skrzyń, a także zakup do nich nasion/sadzonek na pierwszy sezon (sadzeniem oraz pielęgnacją ogrodu zajmować będą się okoliczni mieszkańcy).

5) zainstalowanie 4 ławek miejskich, modułowo - rekreacyjnych

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Istniejący obszar stanowił w przeszłości miejsce rekreacji sportowej i integracji mieszkańców. Wraz z upływem lat teren uległ degeneracji, co skutkuje w spadku aktywności sportowej i zniechęca sąsiadów do korzystania z przestrzeni. Opuszczony teren, stał się miejscem spotkań alkoholowych w okresie letnim i jest zaśmiecany, m.in. potłuczonym szkłem, co stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów, zwłaszcza dzieci i zwierząt.

Dodatkowo w okolicy nie ma miejsca infrastruktury na organizację wydarzeń sąsiedzkich, które w ostatnim roku są licznie inicjowane przez mieszkańców (pchli targ, piknik, warsztaty twórcze). Projekt ma na celu zrewitalizowanie terenu i przywróceniu jego funkcji integrującej mieszkańców.

Projekt zakłada zachowanie przewidywanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ciągów komunikacyjnych, reliktowego przebiegu ulic: Badowska, Banioska oraz wszystkich drzew na obszarze przewidywanym w projekcie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
 • edukacja
 • kultura
 • ochrona środowiska
 • pomoc społeczna
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
 • dzieci
 • młodzież
 • dorośli
 • seniorzy
 • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 400
160 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
 • Planowany obszar zagospodarowania.jpg