Koordynator w Dzielnicy Targówek - zmiany z 2016-03-15 11:44:30
Powrót do projektu

OŚWIETLENIE BOISKA PRZY UL. BLOKOWEJ 3

status:


Projekt obejmuje wykonanie oświetlenia boiska przy ul. Blokowej 3 w Warszawie, w szczególności projekt obejmuje wykonanie projektu, montaż rozdzielni elektrycznych, ułożenie kabli oraz zakup masztów oraz punktów świetlnych.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.07076883316
szerokość geograficzna: 52.284174763334

Dzielnica

Targówek


Charakter projektu

Lokalny , Targówek


Lokalizacja projektu

ulica Blokowa 3

Istotne informacje o lokalizacji

Boisko przy ul. Blokowej 3 w Warszawie. Działka nr 201/2, 201/3, 201/5, 201/7, 201/8 z obrębu 4-09-15.


Klasyfikacja projektu

  • przestrzeń publiczna
  • sport

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt przewiduje wykonanie 6 słupów oświetleniowych wraz z fundamentami i instalacją elektryczną na boisku przy ul. Blokowej 3 w Warszawie w Dzielnicy Targówek. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Celem projektu jest zapewnienie właściwego oświetlenia w miejscu przeznaczonym do uprawiania i rozwijania aktywności fizycznej mieszkańców dzielnicy. Ma on również za zadanie podnieść jakość i bezpieczeństwo warunków przybywania osób korzystających z usług i zaplecza ośrodka sportowego na podstawie umów najmu przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 21.00. Boisko może być wynajmowane przez różne instytucje typu szkoły, kluby sportowe, zakłady pracy jak i przez osoby prywatne przez cały rok kalendarzowy, poza niektórymi dniami świątecznymi.


Pełny opis projektu

PROJEKT OBEJMUJE TRZY PODSTAWOWE ETAPY:ETAP I:

- wykonanie projektu oświetlenia

- uzyskanie niezbędnych zgód i uzgodnieńETAP II:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej słupy oświetleniowe

- wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe

- montaż skrzynek rozdzielczych przysłupowych

- montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi w ilości 24 do 30 sztukETAP III:

- demontaż starych słupów oświetleniowych w ilości 6 sztuk

- demontaż starych kabli zasilających słupy oświetlenioweETAP IV:

- łączenie w słupach oświetleniowych, rozdzielniach przysłupowych

- uruchomienie oświetlenia

- wykonanie dokumentacji powykonawczej


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Targówek to stale rozwijająca się dzielnica, przyciągająca coraz więcej młodych mieszkańców, którzy coraz chętniej uprawiają sport. Projekt ma za zadanie podnieść atrakcyjność oferty sportowo-rekreacyjnej dzielnicy oraz umożliwić integrację społeczności w bezpiecznych i profesjonalnych warunkach, a tym samym zachęcać do zdrowego spędzania czasu wolnego, budowania rodzinnych i sąsiedzkich relacji. Wykonanie oświetlenia pozwoli na znaczne wydłużenie godzin użytkowania boiska, dotyczy to szczególnie okresu jesiennego, gdy o godzinie 18.00 jest już zbyt ciemno na prowadzenie zajęć sportowych.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

WSTĘPNY KOSZT PROJEKTU TO OK. 210 000,00 BRUTTO, W TYM:

- wykonanie projektu - 20 000 zł

- zakup 6 słupów - 30 000 zł

- zakup lamp - 120 000 zł (30 x 4 000,00 zł)

- wymiana kabli, fundamentów i montaż skrzynek - 20 000,00 zł

- demontaż starych instalacji - 20 000,00 zł


Całkowity koszt projektu: 210 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

KOSZTY UTRZYMANIA EFEKTU REALIZACJI PROJEKTU W KOLEJNYCH LATACH:- koszty energii - 24 000,00 zł

- koszty przeglądów i konserwacji oraz wymiany żarówek: gwarancja na lampy udzielona przez producenta to trzy lata, podczas których powinno się obyć bez awarii i wymiany źródeł światła. Koszt jednego źródła światła to 800,00 zł - 1000,00 zł. Przewidywany czas świecenia to 10 000 godzin.


Całkowity koszt eksploatacji: 25 000,00 zł

Załączniki