Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2020-03-16 12:14:16
Powrót do projektu

Ekrany drogowe na skrzyżowaniu Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich bezpieczne dla ptaków

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ulicy Łopuszańskiej i Al. Jerozolimskich.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Naniesienie pasów z folii na przezroczyste ekrany przeciwhałasowe na krzyżowaniu skrzyżowaniu Al.Jerozolimskich i ul. Łopuszańskiej dla zabezpieczenia ptaków przez rozbijaniem się o nie.

Opis projektu: ETAP 1. Wybranie i zaprojektowanie
Projekt zakłada zastosowanie zabezpieczenia, które zostanie naklejone na przezroczyste ekrany przeciwhałasowe, o które w okresach migracji rozbijają się ptaki. Wytyczne według Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: "https://www.gdos.gov.pl/jak-projektowac-ekrany-akustyczne-bezpieczne-dla-ptakow

Zgodnie z najnowszymi badaniami najczęściej stosowane dotychczas metody mające na celu ograniczenie kolizji ptaków z przezroczystymi ekranami akustycznymi i szybami budynków - w postaci naklejek z sylwetkami ptaków drapieżnych, są nieskuteczne.

Eksperci alarmują, że zderzenia ptaków z tymi elementami architektonicznymi są drugim co do wielkości czynnikiem ich śmiertelności. Chociaż w Polsce jak dotąd temat ten nie został dokładnie zbadany przez naukowców, wyniki obserwacji prowadzonych od lat w innych państwach pozwalają wnioskować w zakresie rozwiązań, jakie powinny być stosowane na szeroką skalę w naszym kraju. Za najskuteczniejszy sposób .

Folia zabezpieczająca musi być odporna na promieniowanie UV, duże stężenie zanieczyszczeń środowiska w tym środki odladzające (stosowane w okresie zimowym do odladzania dróg i chodników), środki chemiczne stosowane do usuwania graffiti, odporna na przebarwienia, matowienie, powierzchowne rysy, kurczenie.Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków minimalizującą metodą ochrony ptaków przed kolizjami z przeźroczystymi ekranami akustycznymi uznaje się obecnie naklejanie na ekrany, po zewnętrznej stronie szosy, pionowych, czarnych lub białych kontrastujących z tłem pasków taśmy, przeziernymi ekranami akustycznymi jest stosowanie wypełnień z pionowymi liniami o szerokości min. 2 cm w odległości nie większej niż 10 cm od siebie. Inne stosowane z powodzeniem rozwiązania, o których warto wspomnieć to: • instalowanie akrylowych ekranów akustycznych z poziomo zatopionymi czarnymi włóknami poliamidowymi lub naklejonymi / nadrukowanymi czarnymi liniami. Ich szerokość nie może być mniejsza niż 2 mm, a odległość pomiędzy poszczególnymi liniami winna wynosić 28 mm. Z uwagi na niskie pokrycie powierzchni tafli przez wzór, to rozwiązanie ma dobry odbiór społeczny; • stosowanie wzoru w postaci kontrastowych kropek o średnicy 0,8 cm w odległości 14 mm od siebie na całej powierzchni ekranu; • stosowanie pionowych linii złożonych z kropek czarnych lub czarnych i pomarańczowych." ETAP 2. Naklejenie wybranego zabezpieczenia na ekrany - przy maksymalnym odstępie pomiędzy liniami 10 cm lub poziomych linii o szerokości min. 2 mm przy maksymalnym odstępie pomiędzy liniami 28 mm (linie koloru białego lub czarnego).Folia zabezpieczająca zostanie naklejona na ekrany na rogach skrzyżowania Al. Jerozolimskich i ul. Łopuszańskiej, po obu stronach Al.Jerozolimskich. Ekrany zlokalizowane są na trzech rogach skrzyżowania.Szacowana powierzchnia do oklejenia to: 260 m2. Poniższe wyliczenie kosztów jest przybliżone, ponieważ nie udało mi się znaleźć gotowej oferty na wykonanie takiego zabezpieczenia - oferty przygotowywane są na podstawie dokładnych danych dotyczących powierzchni, materiału oraz rodzaju zabezpieczenia, co do których decyzja podjęta będzie na etapie weryfikacji projektu. Bazując na kosztach podanych w raporcie NIK, gdzie koszt 1m2 ekranu wynosił od 109 do 507 zł, przyjmuję średnią 308 zł. Zakładając dalej, że koszt zabezpieczenia stanowić będzie 1/5 kosztu budowy ekranu, 260m2 x 308 zł x 1/5= 16 000 zł.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Co roku w czasie migracji ptaków wiele z nich rozbija się o ekrany przezroczyste ekrany akustyczne. Jest to drugi co do wielkości czynnik powodujący ich śmiertelność. Ograniczyć ją powinno się z wielu względów:

Etycznych – nie budujmy ochrony naszego słuchu i płuc, która stanowi jednocześnie śmiertelną pułapkę dla ptaków;

Ekologicznych – ptaki są częścią ekosystemu miasta, konieczne są dla jego równowagi;

Estetycznych – przyjemnie jest obserwować ptaki podczas spaceru w parku, miło jest słuchać ich śpiewu – to zdecydowanie przyjemniejszy odgłos niż hałas miasta;

Higienicznych – zabite ptaki leżą długo na trawnikach, mogą zostać zjedzone przez nasze koty czy psy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Zgodnie z szacunkową wyceną na wykonanie zabezpieczenia przeziernych ekranów akustycznych folią z naniesionymi ww. pasami kwota zabezpieczenia 1 m² ekranu (w tym inwentaryzacja istniejących ekranów akustycznych w celu określenia dokładnej ich powierzchni, jednostronne mycie i odtłuszczenie powierzchni, dostawa i montaż wraz z wdrożeniem czasowej organizacji ruchu) wynosi około 150 zł.Przy zabezpieczeniu 260 m² powierzchni ekranów koszt projektu to około 40 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 16
40 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki
  • jeden z ekranów, które wymagają zabezpieczenia.jpg