Koordynator w dzielnicy Ursynów - zmiany z 2020-06-22 13:25:08
Powrót do projektu

Zadbany skwer zamiast rozdeptanego trawnika (róg al. KEN i ul. Przy Bażantarni)

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Północno-wschodni róg skrzyżowania al. KEN i ul. Przy Bażantarni.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Realizacja projektu umożliwi ludziom wygodniejszą komunikacje, zwiększy poziom estetyki okolicy (ciągle wydeptywane ścieżki zastąpione zostaną przez chodniki), a gdy urosną zasadzone drzewa, wpłynie także na ograniczenie hałasu od al. KEN. Ponadto może stanowić miejsce relaksu i odpoczynku. Więcej zieleni, to także mniej smogu!

Opis projektu:
Trawnik leżący po północno-wschodniej stronie skrzyżowania al. KEN i ul. Przy Bażantarni jest regularnie rozdeptywany. Tworzą się na nim ścieżki prowadzące od pobliskiego parkingu i bloków w stronę skrzyżowania oraz od przystanku autobusowego przy al. KEN do linii drzew posadzonych przy ul. Przy Bażantarni. Zamiast siać trawę, która i tak szybko zamieni się w „przedept”, można całą okolicę zamienić w zadbany skwer. Stanie się ona w ten sposób przedłużeniem Parku Przy Bażantarni, a przy tym zachowa swój pierwotny charakter – otwartej, zielonej przestrzeni.

W ramach projektu konieczne jest wykonanie dwóch chodników: 1) o długości 35 metrów, biegnącego od strefy parkingowej przy osiedlu i łączącego się z chodnikiem przy skrzyżowaniu. Stanowi on naturalne przedłużenie chodnika biegnącego od strony osiedla, a wychodzącego na parking; 2) o długości 45 metrów, prostopadłego do pierwszego chodnika i biegnącego od pobliskiego przystanku autobusowego przy al. KEN, do chodnika biegnącego wzdłuż ul. Przy Bażantarni (łączącego się z nim na linii posadzonych niedawno drzew).

Aby umożliwić swobodne przejście ludziom, a przy tym stworzyć estetyczne centrum skweru, w miejscu skrzyżowania dwóch powyższych chodników powinien powstać wybrukowany okrąg o średnicy około 6 metrów. Przy nim znalazłoby się miejsce dla 2 klasycznych ławek z oparciami. Ponadto w ramach projektu ustawiono by 2 dodatkowe kosze na śmieci (jeden przy ławkach, a drugi przy końcowej części nowego chodnika przy ul. Przy Bażantarni).

W ramach projektu wykonane zostałyby także nowe nasadzenia:

- 8 drzew, tego samego gatunku, co wcześniej posadzone przy ul. Przy Bażantarni, aby zachować spójność; drzewa posadzone zostałyby w dwóch grupach od strony skrzyżowania, pomiędzy nowymi chodnikami (4 szt. przy al. KEN, 4 szt. przy ul. Przy Bażantarni);

- około 40 metrów niskiego jednorzędowego żywopłotu w 3 miejscach (jedna linia od strony przystanku przy al. KEN do nowego chodnika, aby uniemożliwić wydeptywanie nowych „skrótów” (ok. 10 m długości), dwie zagięte linie biegnące wzdłuż nowych chodników od ich południowej strony i kończące się przy skrzyżowaniu (obie po około 15 m długości);

- kilkunastu krzewów wzdłuż część chodnika biegnącej od centrum skweru do osiedla.

Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Przestrzeń, na której ma być zrealizowany projekt jest niezagospodarowana, a brak chodników prowadzących do pobliskich ciągów komunikacyjnych sprawia, że tworzą się nieestetyczne wydeptane ścieżki. Realizacja projektu umożliwi ludziom wygodniejszą komunikacje, zwiększy poziom estetyki okolicy, a gdy urosną zasadzone drzewa, wpłynie także na ograniczenie hałasu od al. KEN. Ponadto może stanowić miejsce relaksu i odpoczynku. Więcej zieleni, to także mniej smogu! Budowa skweru tylko na niewielkiej części terenów trawiastych znajdujących się w tym rejonie, w dalszym ciągu pozwoli na zachowanie otwartości przestrzeni i wykorzystywanie jej przez mieszkańców okolicznych bloków np. do wyprowadzania psów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- wykonanie projektu - 5 000

- realizacja - 61 000
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
61 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki