Koordynator w Dzielnicy Śródmieście - zmiany z 2020-06-16 14:24:34
Powrót do projektu

Park kieszonkowy na ul. Kruczej

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Śródmieście
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie: Ul
ul. Krucza 23/31
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
W ramach projektu częściowo opłotowany teren zielony na Kruczej między Wspólną i Hożą zostałby zrewitalizowany (nasadzenia szpaleru drzew, zasianie trawy i łąki kwietnej montaż ławek) i bardziej otwarty dla pieszych.
Opis projektu:
Projekt przewiduje zagospodarowanie obszaru o pow. 0,1ha na część :

• ogrodzenie niskim żywopłotem, trawnik i łąka kwietna wraz z utrzymaniem, kosz na psie odchody.

• nasadzenia drzew w formie szpaleru

• ławki z oparciami
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W tym rejonie Śródmieścia Południowego brakuje terenów zielonych, a ulica Krucza pełni wyłącznie funkcję ciągu komunikacyjnego (nie ma żadnych ławek poza wiatami przystankowymi). Dzięki przearanżowaniu przestrzeni, na wybranym odcinku Krucza zyska atrakcyjne tereny zielone, miejsce relaksu oraz mały wybieg dla zwierząt.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
160m żywopłotu dwurzędowego 19200 zł

260m2 posianego trawnika – 5720 zł

260 m2 łąki kwietnej – 9 100zł

Kosz na śmieci – 6 700 zł

Kosz na psie odchody – 1 000 zł

2 ławki z oparciem – 2 700 zł

20 drzew o obwodzie pnia 18-20 – 30 800 zł

Tabliczka informacyjna o programie finansowania inwestycji 100 zł

Łącznie 75 320 zł

Ceny uwzględniają roczną pielęgnację/koszt utrzymania

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
75 320,00 zł

Dokumenty

Załączniki