Autor projektu - zmiany z 2020-01-21 10:59:21
Powrót do projektu

Szczepienia dzieci przeciwko meningokokom z grup ACWY

status: Zgłoszony


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Dzielnica:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
m. st. Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Opis projektu:
Projekt obejmie zakup szczepionek przeciwko meningokokom z grup ACWY* (bądź refundację szczepień) dla dzieci do 5 roku życia*.

Projekt obejmować będzie równiez kampanie informacyjną dla rodziców, opiekunów i pracowników ochrony zdrowia.* górna granica wieku może zostać podnieziona, by projekt mógł objąć jak najwięcej warszawskich dzieci.
Projektowanie uniwersalne:
Nie
Brak odpowiedzi
Uzasadnienie realizacji projektu:
Wszyscy jesteśmy narażeni na inwazyjną chorobę meningokokową (IChM). Jednak to własnie najmłodsi chorują najczęściej. IChM obejmuje zarówno zapalenie opon mózgowych, jak i sepsę (posocznicę)."Rozwijająca się sepsa meningokokowa może prowadzić do niewydolności wielonarządowej i zgonu. Śmiertelność związana z zakażeniami meningokokami wynosi około 10%, ale w przypadkach przebiegających pod postacią sepsy jest wysoka i może sięgać od 20% do nawet 70%. Dodatkowo, w sepsie meningokokowej aż 50% zgonów ma miejsce w ciągu pierwszej doby od momentu pojawienia się objawów choroby.

Ogólny współczynnik śmiertelności z powodu inwazyjnej choroby meningokokowej w latach 2010–2012 wyniósł 10,2%; [...] U niemowląt osiągnął on wartość 11,3%."

[1]IChM może rozwijać się bardzo szybko - może dosłownie zabić z dnia na dzień [3]. Wczesna diagnoza choroby jest utrudniona, gdyż jej pierwsze objawy przypominają przeziębienie. Na szczęście istnieja szczepienia ochronne przeciwko IChM. Szczepienia te, choć zalecane [4], nie są refundowane przez NFZ - stąd pomysł niniejszego projektu.Szacuje się, że w Polsce za 30% zakażeń odpowiadają meningokoki (a właściwie Neisseria meningitidis) z grupy C [1], zaś za ok. 7% - z grup W135 (3%) i Y (4%) [2], jednak w ostatnich latach obserwujemy wzrost zachorowalności na meningokoki z grupy W (9,8%, a w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia aż 15,7%) [5].ŹRÓDŁA:

[1] https://szczepienia.pzh.gov.pl/

[2] https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/160445,zakazenia-meningokokowe-sepsa-meningokokowa

[3] http://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/98502/strach-przed-sepsa.html

[4] Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 87

[5] Inwazyjna choroba meningokokowa (IChM) w Polsce w 2018 roku. Dane KOROUN (załącznik)

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • zdrowie
  • ochrona zdrowia
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
4 986 681,80 zł

Dokumenty

Załączniki
  • ICHM2018.pdf