Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-04 10:08:23
Powrót do projektu

Bezpieczna droga do szkoły: uspokojenie ruchu na ulicy Białobrzeskiej

status:


Projekt zakłada montaż progów zwalniających wyspowych w trzech dwóch miejscach na ulicy Białobrzeskiej oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku od Siewierskiej do Nieborowskiej

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.975459218025
szerokość geograficzna: 52.215539927933

Dzielnica

Ochota


Charakter projektu

Lokalny , Ochota


Lokalizacja projektu

Białobrzeska (odc. od Siewierskiej do Nieborowskiej)

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników ruchu.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada montaż progów zwalniających wyspowych na ulicy Białobrzeskiej w trzech dwóch miejscach:

- 40 m od skrzyżowania z ulicą Rokossowską w stronę Kopińskiej

- 40 m od skrzyżowania z ulicą Częstochowską w stronę Bitwy Warszawskiej - 40 m od skrzyżowania z ulicą Częstochowską w stronę KopińskiejProjekt zakłada też ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku ulicy Białobrzeskiej od Siewierskiej do Nieborowskiej. Wiąże się to z postawieniem odpowiednich znaków na każdym skrzyżowaniu.Dokładne umiejscowienie wszystkich elementów znajduje się w załączony załączonym do projektu zdjęciu.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Codziennie ulice Białobrzeską przekraczają dziesiątki dzieci w drodze do szkoły. Niestety kierowcy w tym miejscu nagminnie wymuszają pierwszeństwo i uniemożliwiają bezpieczne dotarcie do szkoły. Wielokrotnie dochodziło w tym miejscu do potrąceń i innych niebezpiecznych sytuacji. Uspokojenie ruchu poprawi bezpieczeństwo w tym miejscu i ułatwi rodzicom z dziećmi dotarcie do szkoły.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychMontaż progów zwalniających: 6 x 3000 = 18000 zł Zmiana oznakowania: 2000 zł Projekt organizacji ruchu: 5000 zł.


Całkowity koszt projektu: 25 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach


Całkowity koszt eksploatacji: 0,00 zł

Załączniki

  • lokalizacja.png