Koordynator w Dzielnicy Ochota - zmiany z 2020-06-10 14:08:24
Powrót do projektu

Zazieleniamy ochockie parkany-Przedszkole nr 239 Al.Jerozolimskie 117A

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parkan Przedszkola nr 239 od strony ulicy Nowogrodzkiej.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Przedszkole znajduje się przy ruchliwych ciągach komunikacyjnych i nasadzenia zieleni zmniejszającej zanieczyszczenia jest korzystne dla wszystkich.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Obsadzenie zimozielonym bluszczem hedera helix parkanu przedszkola od strony ulicy Nowogrodzkiej
Opis projektu:
Obsadzenie bluszczem zimozielonym 16 mb parkanu w przedszkolu nr 239 przy Al.Jerozolimskie 117A .posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:

1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.

2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C..

3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz..

Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.

4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
W ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych.Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, jest korzystne zarówno dla dzieci uczęszczających do przedszkola gdyż wytłumia hałas dobiegający z ulicy, zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, która absorbuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza, co jest istotne również dla mieszkańców i przechodniów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000,00 zł

Dokumenty

Załączniki