Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich - zmiany z 2016-04-25 11:58:23
Powrót do projektu

Bezpieczne przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

status:


Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i rowerzystów na przejazdach poprzez ich wyniesienie do poziomu chodnika i drogi dla rowerów.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.013669967651
szerokość geograficzna: 52.252592643954

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

- Wisłostrada / Boleść

- al. Ujazdowskie / Matejki - al. Armii Ludowej / Mokotowska - Świętokrzyska / Mariańska (po stronie południowej) - Świętokrzyska / Szkolna (po stronie północnej) - Wisłostrada / wjazd na parking

- Wisłostrada / wyjazd z parkingu

- Wisłostrada / Wilanowska

- al. Jana Pawła II / Dzielna (po stronie wschodniej)

- al. Jana Pawła II / Miła (po stronie wschodniej)

- Czerniakowska / Zaruskiego

- Kruczkowskiego / Al. 3 Maja

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na wybranych przejazdach dla rowerzystów i towarzyszących im przejściach dla pieszych. Wloty lokalnych ulic podporządkowanych bez sygnalizacji świetlnej zostaną wyniesione do poziomu chodnika i drogi dla rowerów. Dotyczy to następujących przejść i przejazdów na głównych trasach rowerowych, gdzie często dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa:- Wisłostrada / Boleść

- al. Ujazdowskie / Matejki - al. Armii Ludowej / Mokotowska - Świętokrzyska / Mariańska (po stronie południowej) - Świętokrzyska / Szkolna (po stronie północnej)Wisłostrada / wjazd na parking

- Wisłostrada / wyjazd z parkingu

- Wisłostrada / Wilanowska

- al. Jana Pawła II / Dzielna (po stronie wschodniej)

- al. Jana Pawła II / Miła (po stronie wschodniej)

- Czerniakowska / Zaruskiego

- Kruczkowskiego / Al. 3 MajaWyniesione przejścia i przejazdy, z zachowaniem ciągłości nawierzchni chodnika i drogi dla rowerów to rozwiązanie radykalnie poprawiające bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Zwraca uwagę kierowców skuteczniej niż dowolna liczba znaków i wymusza zmniejszenie prędkości przejazdu przez przejście. Jest zalecane m.in. w podręczniku "Ochrona pieszych", wydanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2014 r. Przykłady realizacji z kraju i zagranicy - w załączniku.Wybrane zostały przejścia w ciągach głównych tras rowerowych, bo są uczęszczane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów, więc korzyść z ich wyniesienia będzie podwójna. Na przejazdach przez Boleść , Matejki, Mokotowską i Dzielną dochodziło już do wypadków i kolizji rowerowych spowodowanych nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu przez kierowców samochodów. Wzdłuż ul. Świętokrzyskiej z kolei i tak przebudowy wymagają wystające krawężniki.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ułatwi korzystanie z przejść dla pieszych, w szczególności osobom niepełnosprawnym. Poprawi jakość głównych tras rowerowych w Śródmieściu


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Na podstawie zweryfikowanego kosztorysu projektu do BP 2016 - BPA.XVIII.I.P/199/15.ELE (Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Braci Załuskich) koszt wyniesienia przejścia i przejazdu wynosi:wyniesienie przejścia 10000

dostosowanie odwodnienia 25000

oznakowanie drogowe pionowe 6000

oznakowanie poziome 4000Razem 45 tys. zł. x 8 lokalizacji = 360 tys. zł


Całkowity koszt projektu: 360 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty renowacji


Całkowity koszt eksploatacji: 5 000,00 zł

Załączniki

  • przyklady-wyniesione_przejazdy.pdf
  • bezpieczne_przejazdy-ogolnodzielnicowe.jpg