Autor projektu - zmiany z 2016-01-15 15:45:24
Powrót do projektu

Rowerem, dwukierunkowo po całym Śródmieściu

status:


Dopuszczenie dwukierunkowego ruchu rowerów na kolejnych odcinkach lokalnych ulic jednokierunkowych w dzielnicy, poprawiające dostępność Śródmieścia i umożliwiające poruszanie się na rowerze z pominięciem najbardziej niebezpiecznych głównych ulic.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.016159057617
szerokość geograficzna: 52.239952717592

Dzielnica

Śródmieście


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Baczyńskiego,

Bednarska,

Boduena,

Canaletta,

Ciasna (Gomulickiego - Świętojerska),

Dragonów,

Elektoralna,

Foksal,

Franciszkańska (Koźla – Zakroczymska),

Frascatti,

Gałczyńskiego,

Gęsta,

Gomulickiego,

Jaracza,

Kawalerii,

Konopnickiej,

Kopernika (Karasia – Oboźna),

Koszykowa (Mokotowska – Pl. Konstytucji),

Kościelna,

Kozia,

Koźmińska,

Kubusia Puchatka,

Mariensztat,

Miła,

Moniuszki,

Mysia,

Natolińska,

Niska,

Nowiniarska,

Nullo,

Okólnik,

Parkingowa,

Poznańska (Hoża – Wilcza),

Próżna,

Przemysłowa,

Przeskok,

Przyrynek,

Radna,

Rajców,

Sapieżyńska,

Sewerynów,

Sienna,

Służewska,

Smolna,

Smulikowskiego,

Śliska,

Śniadeckich (plac Politechniki - droga dla rowerów),

św. Barbary,

Wałowa,

Warecka,

Wilcza (Plater – Poznańska i al. Ujazdowskie - Mokotowska),

Wiślana,

Wspólna (Chałubińskiego – Poznańska).

Istotne informacje o lokalizacji

-


Klasyfikacja projektu

  • komunikacja/drogi
  • ochrona środowiska
  • zdrowie

Potencjalni odbiorcy projektu

  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Efekty realizacji projektu będą zlokalizowane na drogach publicznych, więc będę dostępne dla ogółu mieszkańców.


Pełny opis projektu

Projekt polega na dopuszczeniu ruchu rowerów „pod prąd” na wybranych odcinkach 53 ulic lokalnych w Śródmieściu. Stanowi rozwinięcie projektu, który zajął 1. miejsce w dzielnicy w budżecie partycypacyjnym na rok 2015. Wybrano jednokierunkowe odcinki ulic, które nie wymagają ingerencji w sygnalizację świetlną, ani innych kosztownych inwestycji:Baczyńskiego,

Bednarska,

Boduena,

Canaletta,

Ciasna (Gomulickiego - Świętojerska),

Dragonów,

Elektoralna,

Foksal,

Franciszkańska (Koźla – Zakroczymska),

Frascatti,

Gałczyńskiego,

Gęsta,

Gomulickiego,

Jaracza,

Kawalerii,

Konopnickiej,

Kopernika (Karasia – Oboźna),

Koszykowa (Mokotowska – Pl. Konstytucji),

Kościelna,

Kozia,

Koźmińska,

Kubusia Puchatka,

Mariensztat,

Miła,

Moniuszki,

Mysia,

Natolińska,

Niska,

Nowiniarska,

Nullo,

Okólnik,

Parkingowa,

Poznańska (Hoża – Wilcza),

Próżna,

Przemysłowa,

Przeskok,

Przyrynek,

Radna,

Rajców,

Sapieżyńska,

Sewerynów,

Sienna,

Służewska,

Smolna,

Smulikowskiego,

Śliska,

Śniadeckich (plac Politechniki - droga dla rowerów),

św. Barbary,

Wałowa,

Warecka,

Wilcza (Plater – Poznańska i al. Ujazdowskie - Mokotowska),

Wiślana,

Wspólna (Chałubińskiego – Poznańska).W załączniku przedstawiono przykłady dopuszczenia dwukierunkowego ruchu rowerów na ulicach jednokierunkowych różnych miast Europy i Polski - w różnych konfiguracjach parkowania, szerokości jezdni, oznakowania itp. - oraz analizy kontraruchu z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ogólnie zagrożenie w ruchu rowerem "pod prąd" jest niższe niż "z prądem", ale ważne jest by wprowadzać kontraruch na dużą skalę, tak by stanowił raczej zasadę niż wyjątek.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Projekt ułatwi poruszanie się rowerem z pominięciem najbardziej ruchliwych i niebezpiecznych ulic. Poprawi dostępność Śródmieścia i bezpieczeństwo ruchu. Służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i dojeżdżającym. Jazda "pod prąd" lokalnymi ulicami jednokierunkowymi jest bezpieczniejsza niż "z prądem" al. Jerozolimskimi, al. Solidarności czy Marszałkowską. W miastach Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji większość ulic jednokierunkowych jest dwukierunkowa dla rowerzystów - np. w Brukseli 80%. Również w miastach polskich tabliczka "nie dotyczy rowerów" to normalny widok pod znakami zakazu wjazdu. W Gdańsku takie rozwiązanie jest już na 140 ulicach, w Radomiu na 50.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

- 300 szt. tabliczek T-22 z montażem x 200 zł = 60 tys. zł- oznakowanie poziome 20 mb x 50 wybranych wlotów x 70 zł/mb = 70 tys. zł- Projekt organizacji ruchu = 20 tys. złRazem 150 tys. zł.Zrealizowany w 2014 r. projekt dopuszczenia ruchu rowerów "pod prąd" na 32 ulicach w Radomiu kosztował 70 tys. zł. Uwzględniając różnice w zakresie prac, oszacowanie kosztów na 150 tys. zł zawiera ok. 30% rezerwy.


Całkowity koszt projektu: 150 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Koszty renowacji oznakowania.


Całkowity koszt eksploatacji: 3 000,00 zł

Załączniki

  • kontraruch_rowerowy_przyklady.pdf