Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni - zmiany z 2020-07-30 15:50:44
Powrót do projektu

Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego

status: ZgłoszonyTrwa ocena


Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Krasińskiego na odcinku od parkingu przy pl. Wilsona do ul. Jaśkiewicza.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zakłada pozostawienie obu istniejących parkingów na środku ul. Krasińskiego. Według mapy własności gruntów część pasa zieleni pośrodku ul. Krasińskiego na wysokości adresu Krasińskiego 16 jest własnością Skarbu Państwa. Gdyby uniemożliwiało to posadzenie szpaleru krzewów na tym odcinku, wówczas należałoby wyłączyć je z zakresu projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu:
Projekt zakłada rewitalizację szerokiego pasa zieleni i stworzenie promenady spacerowej pomiędzy jezdniami stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców w pasie środkowym ul. Krasińskiego na odcinku odc. od parkingu przy ul. Felińskiego (przy Jaśkiewicza do parkingu od strony pl. Wilsona) do ul. Jaśkiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. ks. Popiełuszki), na wzór rewitalizacji al. Wojska Polskiego.
Opis projektu:
Projekt zakłada rewitalizację pasa zieleni na środku ul. Krasińskiego na wzór niedawnej rewitalizacji al. Wojska Polskiego. Na odcinku pomiędzy ul. Felińskiego (przy pl. Wilsona) i ul. Jaśkiewicza (przy skrzyżowaniu z ul. ks. Popiełuszki) planowane jest: - utworzenie promenady spacerowej o miękkiej nawierzchni w miejsce obecnego chodnika z płytami ustawionymi w szachownicę oraz na nieużywanym terenie bliżej ul. Jaśkiewicza - ustawienie ławek i latarni wzdłuż promenady - posadzenie szpaleru drzew pomiędzy promenadą a południową jezdnią ul. Krasińskiego na odcinku pomiędzy ul. Felińskiego i ul. Kochowskiego oraz na odcinku pomiędzy środkowym parkingiem i ul. Jaśkiewicza - posadzenie szpaleru krzewów pomiędzy promenadą a północną jezdnią ul. Krasińskiego na całym odcinku - wytyczenie przejść dla pieszych w celu zachowania ciągłości promenady (przejście między parkingiem przy pl. Wilsona i promenadą oraz przejście przez łącznik ulic Jaśkiewicza i Trentowskiego - między promenadą i chodnikiem)poprzez:

- demontaż starego chodnika "rzymskiego"

- utworzenie ścieżki mineralnej na odcinku od. parkingu od strony pl. Wilsona do ul. Kochowskiego

- utworzenie przejścia dla pieszych przy południowej jezdni ul. Krasińskiego umożliwiające przejście od parkingu bezpośrednio na środkowy pas zieleni

- ustawienie wzdłuż planowanej ścieżki dwóch ławek wraz z koszami

- wzbogacenie przestrzeni o blisko 478 m2 zieleni niskiejWszyscy mieszkańcy będą mogli bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń czasowych korzystać z efektów projektu. Projekt nie zakłada likwidacji żadnych, deficytowych na Żoliborzu, miejsc parkingowych.
Projektowanie uniwersalne:
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu:
Projekt ma na celu wydobycie potencjału ul. Krasińskiego, która na tym odcinku jest piękną szeroką aleją ze świetną architekturą modernistyczną, ale duży pas zieleni pośrodku jest nieużywany i zaniedbany, co obniża estetykę przestrzeni publicznej. Ul. Krasińskiego jest ważnym traktem komunikacyjnym prowadzącym m.in. do stacji metra, dlatego wiele osób mogłoby korzystać z dobrze urządzonej promenady spacerowej wśród zieleni. Posadzenie dodatkowych szpalerów drzew i krzewów na środku ulicy poprawiłoby jej estetykę i stanowiłoby dodatkową izolację wobec hałasu i zanieczyszczeń.

Inspiracją dla projektu jest zmiana, która dokonała się na sąsiedniej al. Wojska Polskiego dzięki projektowi z budżetu partycypacyjnego.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu:
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Potencjalni odbiorcy projektu:
  • dzieci
  • młodzież
  • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu:
- demontaż starego chodnika „rzymskiego” wraz z renowacją trawnika ok.165 m2 x 200 zł = 33 000 zł

- utworzenie ścieżki mineralnej wzdłuż starego chodnika „rzymskiego” oraz na odcinku od ul. Hozjusza do parkingu od strony pl. Wilsona wraz z dwoma zatokami na ławki ok. 500 m2 x 175 zł – 87 500 zł

- utworzenie przejścia dla pieszych przy parkingu od str. pl. Wilsona przy południowej jezdni ul. Krasińskiego – 3 000 zł

- zakup i montaż ławki z oparciem 2 szt. x 3 000 zł = 6 000 zł

- zakup i montaż koszy wraz z roczną pielęgnację 2 szt. x 6 700 zł = 13 400 zł

- zieleń niska przy północnej jezdni ul. Krasińskiego – ok. 478 m2 – 71 700 złŁączny koszt projektu: 214 600 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu: 300 000
214 600,00 zł

Dokumenty

Załączniki